Avidentifiering!

Enligt Socialstyrelsens terminologibank betyder avidentifiering att ett prov fortsätter att existera som enskilt prov, men möjligheten att identifiera provgivaren via provet har upphört. Inom kvalitativ forskning, exempelvis intervjustudier, talar man oftare om konfidentialitet, dvs att privata data som identifierar undersökningspersonerna inte kommer att redovisas (se t.ex Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun).

Idag tänkte jag ändå röja identiteten på den nya doktorand som nu antagits på forskarutbildningen vid Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö högskola! Det är Jack Lukkerz som ska arbeta med Steg 2 i det pilotprojekt som jag håller på med om sexualkunskap i särskolan! Forskningsplattformen Handikappvetenskap, inriktning habilitering är fortsatta forskningsfinansiärer, vilket vi är mycket tacksamma för!

Som forskarhandledare så tycker jag det är mycket kul att projektet även faller väl ut tillsammans med det andra doktorandprojektet om sexuellt riskbeteende bland tvångsomhändertagna unga som Malin Lindroth arbetar med! Synergieffekter blir förhoppningsvis goda av dessa samverkande aspekter av projekten och kan leda till att 1+1= minst 3!

Hårt arbete ger ibland resultat…

…. men förstås inte alltid! Det finns en massa viktiga och nödvändiga arbetsuppgifter som knappt syns, iaf inte för någon längre tid. De flesta saker som vi människor kämpar på med får ju sällan konkreta resultat. Men ibland så syns och märks det och då är det extra kul!

Förra veckan så damp den första lättlästa Emma-boken ner i brevlådan på danska! Där heter den Sofies sommer och det får jag väl lära mig att leva med!;-) Kul är också att jag hört att den ligger högt på en dansk beställningslista!

Förra veckan kom även den Nya Omsorgsboken, nu med redaktörerna Lena Söderman och Sivert Antonson. Det är en efterlängtad reviderad version av en klassiker, som kom ut för första gången för fyrtio år sedan med Karl Grunewald och Ann Bakk som redaktörer. Det är således en ära att nu få vara en av medförfattarna i boken med ett eget kapitel om kärlek och sexualitet bland unga med intellektuell funktionsnedsättning!

Ett annat arbete som numera till stor del övertagits av nuvarande ämnesgruppen i sexologi, då jag för närvarande har heltid forskning, är förberedelse inför det fjärde intaget masterstudenter i sexologi. För första gången erbjuds nu masterprogrammet redan till våren och kommer troligen därefter att utlysas var tredje termin. Om du är intresserad så sök före 15 oktober!

Solen skiner ute och inne – även fler glädjande besked har kommit idag, men det är inte offentligt ännu….  Lördagens Les Miserables känns långt borta:-)

Människovärde, integritet och sexualitet

Allt tycktes höra ihop denna andra förmiddag på årets Intradagar, då jag skulle medverka tillsammans med Iren Åhlund, Monica Björkman och Björn Ranelid.

Föräldraskap talade Iren om utifrån sin studie om pappor med utvecklingsstörning – ett ämne som jag hittills knappt läst något om. Jag ska med stort intresse läsa uppsatsen, som jag fick i handen efteråt av Iren! Dessutom blev jag imponerad av att hon skrivit en lättläst version, som kan läsas av bland annat just den målgrupp hon skriver om!

Sen var det omsorgsöverläkaren Monica Björkmans tur att tala om döden och om hur man kan förstå och uppleva den när man har en intellektuell funktionsnedsättning. Frågan är om någon av oss egentligen kan förstå detta; som de säger i Värmland: ”Evigheten – det är långt dä´!”

Sen hade jag förmånen att återigen föreläsa på Intradagarna och jag poängterade bland annat de perspektiv som följt mig i forskningen om kärlek och sexualitet bland unga med intellektuella funktionsnedsättningar:

  • samspelsperspektiv
  • on/off stage – privat/offentlig
  • normkritiskt perspektiv
  • delaktighet – lyssna på dem det gäller

Det som är fantastiskt med dessa dagar och liknande konferenser är mötet med alla engagerade och motiverade människor som arbetar med barn, unga och vuxna med IF! Intresset för att läsa sig mer, nytt och skifta perspektiv är stort!

Därefter kom Björn Ranelid och slog knock-out på oss alla! Han talade om människovärde, moral och etik utifrån sina böcker och egna erfarenheter, men också med hjälp av fiktiva inbjudna gäster om ordets makt och möjligheter. ”Om alla kvinnor sa nej till mannens säd idag, skulle mänskligheten vara utdöende om 60 år” var ett av många citat och finurliga ordvändningar som han använde sig av. Ja, det var ett möte med en mycket speciell man, som inte lämnade någon oberörd!

För egen del var det även fantastiskt kul att återigen träffa Karl Grunewald, Hans Hallerfors, Roger Blomqvist, Tuula Augustsson, Cecilia Olsson m.fl. engagerade i FUB, Intra, Ala forskningsstiftelse m.m.

Fler bilder kommer så småningom! Till dess, ny musik från Lady Gaga som vi nu ska öva på i Gabriels kör! On the edge of Glory passar faktiskt till känslan som ibland kan infinna sig när man föreläst för fyrahundra människor och det känns som att man åtminstone kunna nå några av dem….

l

Föreläsning sexualkunskap i särskolan

Det är många som inte hittar fram till länken där jag föreläser på idékonferensen i Stockholm förra veckan om pilotstudien om sexualkunskap i särskolan. Temat var Lyssna på oss! och därför passade det bra att presentera studien där unga med intellektuella funktionsnedsättningar intervjuats om sina erfarenheter och synpubnkter på ämnet. Det är seminarium J Forskning för och tillsammans med unga med intellektuella funktionsnedsättningar.

Idag är det dags att packa väskan igen för att åka till Stockholm. Denna gång till 2011 års Intradagar. Nu är det storföreläsning som gäller och temat är återigen kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Det brukar vara stor uppslutning och många spännande föredrag. Den här gången kommer Björn Ranelid efter mig och föreläser till människovärdets försvar.

Men alldeles strax ska jag intervjuas i P1:s Tendens om unga och pornografi. För några år sedan genomförde Sven-Axel Månsson och jag en studie som vi skrev om i boken ”Sex överallt, typ?!” där vi bland annat beskriver det pornografiska scriptet, som i växande grad kommit att utgöra en referensram och en beteendekod för unga människors sexualitet. Det innebär en kod som mer eller mindre explicit föreskriver vad man ska göra sexuellt, vad man ska tända på och hur man ska se ut för att vara sexuellt begärlig.

Det temat kommer jag att fördjupa mig i de närmaste två veckorna då jag ska förbereda mig för att vara opponent på en avhandling i Uppsala på temat unga och pornografi. En opponent ska kritiskt granska en doktorands arbete i ett akademiskt samtal då denne får möjlighet att försvara sin avhandling. Detta ses som det främsta uttrycket för vetenskapssamhällets egen kvalitetskontroll av nya resultat, och därefter ges ett betyg och doktoranden kan antingen ansökan om en licentiat- eller doktorsexamen beroende på grad.

Till sist, så har det varit terminsstart i kören med Gabriel Forss. Kanske kan man bara hålla med Moniker när han sjunger Oh, my god what a wonderful surprise med tanke på beskedet om nya forskningsmedel förra veckan. Snart börjar planeringen inför nästa steg av studien om sexualkunskap i särskolan och det ska verkligen  bli jättekul!

Positiv respons!

Nyligen fick jag ett muntligt positivt besked på en forskningsansökan som rör ett tilltänkt doktorandprojekt! Det är faktiskt nästan roligare att få finansiering till andra än till sig själv numera. Jag vet ju hur många som så gärna vill forska och ta en examen, och även hur få möjligheter som ges. Antingen kan man söka de fåtal doktorandtjänster som någon gång då och då utlyses, och granskas och bedömas i konkurrens med andra sökande. Eller så kan man söka externa medel för ett projekt, men för att komma ifråga måste man nästan ha forskat för att få forska! Och utan finansiering ingen doktorandplats.

Ibland kan det kännas som ett Moment 22 – vilka duktiga forskare missar vi i akademin med dessa uttagningsförfaranden? Kanske finns det vissa som funderat på att ”gifta sig rikt”;-) eller försöka forska på sin fritid, men dessa sk skuggdoktorander kommer oftast utanför en rad viktiga aktiviteter förutom de fackliga aspekterna.

I vilket fall, idag kan jag glädjas åt att åtminstone en person som jag vet har längtat länge efter att få forska snart kommer att få sin dröm uppfylld. Och då vaknar han kanske till en dröm som inte bara är en dans på rosor, men som å andra sidan är alldeles, alldeles underbar emellanåt när man känner stimulans efter att ha genomfört spännande intervjuer, nyfikenhet inför vilka resultat sifforna man matar in ska visa (ja, det är faktiskt kul ibland även med statistik!) och en härlig känsla när manus till en artikel eller bok är inlämnad. Och uppmuntrande när man föreläst och berättat om sina resultat för en intresserad grupp åhörare, vare sig de är forskare, studenter eller tillhör det sk fältet!

Jo, J, det blir kul detta!:-) Jag återkommer med mer detaljer så fort jag vet och kan! Fast ibland kan man undra vad man gett sig in i för värld också….

Årets World Sexual Health Day är i hamn!

Så kan alla som engagerat sig i årets firande av World Sexual Health Day pusta ut! Tack till alla medverkande både i Malmö och i Stockholm, som hade sitt första arrangemang i år!

Naturens krafter var lite emot oss som ville locka folk inomhus; solen sken som aldrig förr denna sommar. Trots det kom cirka 25-30 personer till Stadsbiblioteket i Malmö!

Dessutom inträffade det som inte får hända – totalstopp för tåg över Öresundsbron pga olycka, gjorde att inbjudne föreläsaren och forskaren Niels Ulrik Sörensen snällt fick stanna i Danmark. Jag gjorde mig bästa för att likna honom och berättade om en studie om unga och pornografi som ingick i det nordiska forskningsprojekt där N-U och jag träffades för några år sedan.

Från ett annat danskt gäng, som hade klarat sig över bron tack vare att de körde bil, ställde sig barnmorskan och sexologen Inge-Lise Bielecki spontant upp och berättade om sin verksamhet på Köpenhamns privatsjukhus och försvarade på så vis den danska flaggan!

I övrigt löpte programmet på som planerat; jag berättade om WAS och WSHD och även om årets tema rörande ungdomar och sexuell hälsa. Jag poängterade också hur olika aspekter av området som fokuseras beroende på var vi bor i världen och skillnader i kulturell och samhällelig syn på sexualiteten. Allt från tvångsgifte, omskärelse och hedersrelaterat våld till rätten till sexualkunskap och preventivmedel med mera, med mera…  Därför är det inte alltid så självklart lätt att komma överens i den världsstyrelse där jag sitter – vi är både väldigt lika och olika på samma gång!

En åhörare, som inte tillhörde ”den sexologiska familjen”, kommenterade också efteråt att breden som togs upp gällande sexuell hälsa denna dag var behållningen och gjorde att han fick upp ögonen för ämnet som mycket mer omfattande än han tänkt sig innan.

Ronny Tikkanen, universitetslektor från Göteborgs universitet tillika min fd doktorandkollega, berättade engagerat om UngKAB09 studien med bravur trots nästan två månaders semester från allt vad både föreläsande och forskande heter!

Malin Lindroth, doktorand Malmö högskola, presenterade en annan studie med anknytning till UngKAB; nämligen om tvångsomhändertagna ungas sexuella hälsa. Utifrån samma enkät framkom stora skillnader jämfört med övriga unga i Sverige, och nu hoppas Malin på att fortsätta sin forskning och kunna utveckla en relevant målgruppsanpassad sexualundervisningsmodell.

Emma Skarpåt och Åse Werner presenterade sig som medlemmar i den nya kommiteen Youth Initiative WAS, som också är en del av WAS satsning på unga i år. De tog bland annat upp frågan om vilka som egentligen räknas som unga, då de själva båda är i trettioårsåldern, men konstaterade också att det inte är lätt att både uppfylla ungdomskravet och att ha hunnit få den kompetens som krävs för uppdraget.

Ja, så närmare sig eftermiddagen sitt slut. Förhoppningsvis kunde både gamla och nya kontakter skapas och upprätthållas, och dessutom kanske dagen gav idéer inför nästa års firande? Ännu vet vi inte vilket tema som ska fokuseras, men vi kan vara säkra på att ämnet generellt sett är lika aktuellt då – på gott och ont!

Medlemmar i sexologifamiljen träffas igen!

Sverige möter Danmark i het diskussion

Bokbord med forskning och skönlitteratur som rör unga, kärlek och sexualitet


Emma tackar mig, efter att jag tackat de andra medverkande;.)

Och till sist ett stort tack till Stadsbiblioteket och Malmö högskola som sponsrat denna dag genom att upplåta sina lokaler och datautrustning, annonsera evenemanget samt bidra med den fina presentboken By the Sea med vackra bilder och cd med Malmö Akademiska kör och orkester!

Foto: Michael Mårtenson

, ,

Omsorgska

För en kort tid sedan fyllde Karl Grunewald 90 år. Som fd medicinalråd spelar han en stor roll i den svenska omsorgshistorien, och som en hyllning utkom nyligen vänboken ”Omsorg i förändring” (red. Olov Andersson, Thomas Barrow och Magnus Tideman). Medförfattare är en rad andra viktiga personer, som engagerat sig för och tillsammans med människor med intellektuella funktionsnedsättningar, exempelvis Hans Hallerfors, Karin Barron, Elaine Johansson och Maj-Gull Axelsson.

Karin Barron skriver i sitt kapitel om maktens språk och språkets makt, vilket hon bland annat exemplifierar med en text som hon kallar Omsorgska (nedan ett urval):

Om jag skulle kallas utvecklingsstörd
skulle jag inte ha ett hem
utan
en LSS-insats

Om jag skulle kallas utvecklingsstörd
skulle jag inte enträget försöka bli förstådd
utan
ha fastnat i ett negativt beteende

Om jag skulle kallas utvecklingsstörd
skulle jag inte ha sexuella behov
utan
problem med det sexuella

Om jag skulle kallas utvecklingsstörd
skulle jag inte vara ung eller gammal, kvinna eller man,
utan
utvecklingsstörd

När det gäller sexualiteten visar forskning att det skapats en uppfattning om en slags ”typsexualitet” som gäller just för människor med intellektuell funktionsnedsättning, som om alla individer skulle uttrycka sina behov på samma sätt. Tänk om man såg på smala människor eller på rödhåriga på samma sätt! En förklaring är vår önskan om att kategorisera och förenkla verkligheten så att den blir mer hanterbar. Det komplexa, svårfångade och motsägelsefulla kräver nåt helt annat av oss. Och frågan är om vi är beredda på att möta det?

Till sist ännu en hyllning – nu till Gabriel Forss och hans Katrineholmskör som var minst sagt värdiga andraplatstagare i årets Körslaget! Grattis och välkommen åter till oss i Malmö nästa vecka, nu när du får tid med oss igen!

Vårkänslor

Tiden står som vanligt inte still. Dagarna rullar på med olika deadlines, forskningsprojekt och seminarier och plötsligt undrar jag varför det är som en dimma över ögonen. Trötthet? Nej, våren! I ett slag skiftar allt i grönt och cykelturerna till jobbet känns som mundfulness – utan att va på kurs!;-)

För några veckor sedan var det premiär på Drömmen om talangjakten på Filbornaskolan i Helsingborg. Årets musikal är en fortsättning på Drömmen om Danskungen, som de satte upp 2009. Helena Coljin hade även i år gjort ett fantastiskt jobb med hela ensemblen, som består av skådespelare, orkester och scenarbetare. Det är en fröjd att se hur mina påhittade karaktärer Anna, Sunshine, Ove och Danskungen med flera lever vidare!

I mitt forskningsprojekt om sexuell hälsa och sexualkunskap i särskolan har jag nu intervjuat 16 ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar som har fått berätta om sina erfarenheter och upplevelser av sexualkunskap. Tillsammans med elever och personal ska vi så småningom utveckla modeller för undervisning som baseras på de kunskaper som intervjuerna ger. Tack alla som villigt delat med sig!

Påsken står för dörren och sedan närmar sig körkonserten i Johanneskyrkan den 25 maj med Gabriel Forss! Nu gäller det att plugga texter och få stämmorna till Lady gaga att sitta….

Bättre på att sortera barn?

I senaste Socionomen Nr 2/2011 uppmärksammas de bristfälliga utredningar som görs i särskolan, vilket leder till att elever som inte har en intellektuell funktionsnedsättning ökat alltmer under många år. Orsaken är ofta resursbrist i den ”vanliga” skolan, vilket gör att de elever som av olika skäl inte hänger med i undervisningen istället kan hamna i särskolan. Konsekvenser av en, kortsiktigt sett, kanske bra lösning innebär dock i längden svårigheter för dessa unga i vuxenlivet. Identitet och livsvillkor påverkas, påpekar professor Magnus Tideman – fd doktorandkollega till mig från tiden i Göteborg – och på lång sikt blir det dyrt eftersom möjligheter till lönearbete och eftergymnasial utbildning minimeras.

Lösningen är enligt Skolverket bättre utredningar, vilket förstås å ena sidan är riktigt. Men som Magnus säger: den viktiga frågan är väl om vi verkligen ska bli allt bättre på att sortera barn istället för att diskutera hur själva systemet ser ut och är uppbyggt?! De elever som det oftast handlar om är de som befinner sig i det sk gränslandet. Kan vi verkligen med exakthet avgöra var dessa barn ”platsar” bäst? Människor kan dessutom förändras, diagnoser är inte statiska och beroende på omgivningens stöd och hjälp kan kan situationen se olika ut för människor som har ungefär samma intellektuella förutsättningar. Hur vill vi ha det i samhället? Vilken människosyn ska råda? Allas rätt till lika värde och likabehandling är inte alltid så lätt att överföra till vardagens komplexitet, men kritisk granskning och diskussion kring detta borde vara aktuellt för alla. För det kan vara mitt barn idag och ditt barn eller barnbarn imorgon… och då gäller det att finna förutsättningar för ett gott liv just utifrån den du är!

Precis som vi sjöng igår i kören med Gabriel Forss  – Just the way you are!

Sexualitet och kärlek

Att flirta, precis som mycket annat socialt samspel, handlar om att tyda signaler, läsa mellan raderna och uppfatta kroppsspråk. Det här är utmaningar för de flesta, i olika grad, men särskilt mycket för personer med Aspergers syndrom.

Journalisten och författaren Inger Jalakas har skrivit boken Sex, kärlek och Aspergers syndrom i två delar. Den första är möjligen mer riktad till anhöriga och personal och den andra direkt till personer med Asperger. Hon kallar del två för en kärleksskola och visar genom konkreta exempel hur man kan förstå och öka sina chanser i kärleksspelet. Budskapet är att det går att kombinera ett lyckligt kärleksliv med Aspergers syndrom!

Andra utmaningar är om möjligt än mer osynliga. Virus som ingen kan se, ta bort eller tolka med det mänskliga sinet. Idag är det den 1 december och dessutom World Aids Day. Fortfarande är spridningen av hiv en fruktad epidemi, som dessutom ofta är förknippad med skuld och skam. Därför uppmärksammas idag även den utsatthet och diskriminering som drabbar människor med hiv – i Sverige och runtom i världen. På RFSU:s hemsida kan man läsa aktuell fakta om viruset och dess konsekvenser.

Elton John är en av dem som solidariserar sig med kampen mot Aids genom att sätta på sig det röda bandet, liksom Bono i U2. Och mina tankar går till Freddie Mercury, som medverkade i Live Aid galan 1985, bara några år innan han själv gick bort.

 , ,