Talet om….

Hur man pratar och benämner saker och ting har betydelse – ofta en mycket stor betydelse dessutom. Det är en anledning till att benämningar och ord ändrar sig hela tiden. Från slutet av 1800-talet och fram till 1950-talet kallades vissa sinneslöa. Ordet som idag verkligen känns otidsenligt och inhumant, användes även av dem som ville väl och försökte ordna en human omsorg om dem som  sågs som obildbara (se tex Föreningen för sinneslöa barns vård). Därefter har benämningarna ändrats från exempelvis begåvningshandikappade, utvecklingsstörda till det som idag används mest – åtminstone inom forskningen – nämligen personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vad vi kommer att använda för ord och benämningar imorgon eller om tjugo år vet vi inte…

Jag var i Stockholm och föreläste tidigare i höst och efteråt har jag funderat på min något otydliga formulering om Socialstyrelsen och benämningen intellektuell funktionsnedsättning. Från och med 2007 rekommenderas att begreppet funktionsnedsättning ska användas i betydelsen nedsättning av fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning. Med begreppet funktionshinder menas den begränsning som en funktionsnedsättning kan innebära för en person i relation till omgivningen. För båda termerna avråds handikapp som synonyma. I internationell forskning används i princip alltid numera ”intellectual disability” och aldrig mentally retarded etc. som kan likställas med utvecklingsstörd. Jag har valt att alltid säga intellektuell funktionsnedsättning numera, eftersom jag träffat så många som inte vill kallas utvecklingsstörda, och har en större fördragsamhet med benämningen intellektuell funktionsnedsättning.
Om man tänker på hur ord och benämningar oftast ändras, så är det just för att folk börjar prata om saker och ting på ett lite annat sätt – pö om pö. Precis som den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault (1926-1984) skrev att talet om sexualiteten är en del av konstruktionen av fenomenet. Alltså, sexualiteten får sin betydelse och sociala innebörd i kommunikationen mellan människor i ett samhälle, vilket jag bland annat skriver om i min bok Sexualitet. Det är också därför det är spännande att arbeta med kvalitativ forskning, då man kan analysera hur människor beskriver och talar om antingen sina egna sexuella erfarenheter och upplevelser, eller hur man uppfattar andras sexualitet.

Tittar vi ännu mer specifikt kan vi se att talet om andras forskning, dvs citeringen av andra studier, också är något som kan tolkas på olika sätt. I universitetsvärlden är det ofta mycket viktigt att bli citerad, inte bara för att man vill att sin forskning ska bli omnämnd utan också för att det blir ett ekonomiskt incitament för hur forskningsmedel fördelas. I senaste Universitetsläraren 17/2013 kan man läsa om Gustaf Nehhans, Göteborgs universitet, som precis lagt fram sin avhandling som handlar om hur citeringar används – spännande och tänkvärt!

Och om vi till sist ska fundera mer på tal och ljud, så kommer vi in på decibel inför den stundande förhoppningsvis fridfulla helgen. Skön advent till alla!

 

”Writing is rewriting!”

Vare sig man skriver skönlitterära eller akademiska texter så handlar en stor del av skrivandet om att skriva om sin text många gånger. Ibland måste man stuva om stora textmassor, andra gånger gör ett enda ord stor skillnad. I slutet av skrivarbetet handlar det om finlir in i det sista. Hur blir texten tydlig? Vad vill jag få fram med min text? En känsla, ett resultat, eller frammana en debatt? Och hur gör jag för att inte ha ”tanke-luckor” i texten, dvs missa att få med det som är så självklart för författaren att hon/han/hen inte tänker på vikten av det? Men inte heller bör man vara övertydlig, för då kan läsaren känna att budskapet blir ”skrivet på näsan” och det är inte heller bra. ”Jag tror mer på saxen, även på pennan”, lär den amerikanske författaren och journalisten Truman Capote ha sagt.

Att skriva är att kommunicera, även om det oftast handlar om ett ensamarbete i den konkreta stunden. Så vem eller vilka är läsarna? Och hur lockar man läsaren vidare, även genom en text som ibland kan vara bastant eller svårtillgänglig? Eller ska man helt enkelt alltid bemöda sig om att skriva så rakt och enkelt att även ”tunga” budskap blir tillgängliga för de flesta?

”I would write a book, or a short story, at least three times–once to understand it, the second time to improve the prose, and a third to compel it to say what it still must say”, menar Bernard Malamud, en annan amerikansk författare.

Nåväl, för egen del är nu som sagt ”min lilla svarta” bok Sexualitet klar och finns att beställa via Libers förlag. Den tog också tid att skriva, trots – eller kanske tack vare – dess lilla format. Att välja perspektiv, avgränsa och mejsla ut det väsentliga utifrån författarens perspektiv är då en stor utmaning.

Nästa vecka är det dags för seminarium för doktorander och seniora forskare. Den här gången är det min tur att presentera min studie om sexologer: Från pionjär till professionell. Att muntligen förmedla resultat och att få dessa kritiskt granskade i en konstruktiv diskussion med kollegor är en viktig del i forskarrollen. Så, återigen, är det bekräftat att den ensamme geniale forskaren som sitter på kammaren och tänker ut resultaten är utdöd. Om han (för det var ju oftast en man) nu någonsin funnits…

Efter regn kommer solsken…

När man har levt ett bra tag, så vet man också av erfarenhet att tunga perioder följs av lättare – och vice versa!;-) Det gäller därför att hålla näsan över vattenytan under svåra tider och att passa på och glädjas när något går bra!

I fredags fick jag veta att min senaste bok ”Sexualitet” nu är klar och finns på Liber förlag. Även om jag själv ännu inte har hållit den i handen, så har den fått fina vitsord av Suzann Larsdotter, ordförande i Svensk förening för sexologi. Min förhoppning är  alltid att det jag skriver ska vara användbart och intressant även för andra, så därför är det mycket roligt! Jag hoppas därtill att boken får spridning även utanför ”de redan frälsta” inom sexologin och kanske även lockar nya studenter, forskare och kliniker till ämnesområdet.

I övrigt är det som många vet tuffa tider på Malmö högskola, precis som på andra lärosäten runtom i landet. Minskade ungdomskullar är en förklaring till besparingar. Förhoppningen är dock att det slimmade utbildningsutbudet ska leda till ännu större kvalité.

Och precis när man tror man har fått lite koll på livet, så inser man att man troligen ”aint seen nothing yet”…

 

 

 

 

Ännu mer nytt

Nu har jag bytt webbplats för min blogg, så att all info går att hitta på samma sida som min hemsida. Hoppas det underlättar för intresserade läsare!

Äntligen är filmen från min föreläsning om sexolog som profession på En akademisk kvart klar! Duktiga tekniker kunde till slut rädda ljudet!

På torsdag är det dags för doktorand Malin Lindroths mellanseminarium på Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola. Den träffande titeln är : När chans övertrumfar risk – en pragmatisk syn på sexualitet bland tvångsomhändertagna ungdomar. Så småningom ska materialet omarbetas bland annat till en SiS-rapport – mer om detta då.

Men dessförinnan är det idag dags för doktorand Jack Lukkerz att berätta om sitt avhandlingsprojekt om sexualkunskap i gymnasiesärskolan. Det är på Centrum för professionsstudier, Malmö högskola.

Imorgon berättar jag om mitt paper ”Hip to be crip?” Om crip teori, sexualitet och personer med intellektuell funktionsnedsättning på ett seminarium vid Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet.

Så ser vardagen ofta ut för en forskare; isolerad skrivtid varvas med föreläsningar då tankar testas, omformuleras och ibland revideras i diskussion med andra forskare. Den ensamma tänkaren som så ofta symboliserar kunskap och kunskapsbildning finns sällan i verkligheten….

Till sist, den tråkiga nyheten om Whitney Houston som återigen visar hur sällan yttre framgång avspeglar sig i inre lycka. My love is your love – en hyllning till henne med en av de mest fantastiska låtarna!

 

Boksignering!

Lördagen den 4 december är det dags för boksignering på bokhandeln Junior Bok och Film, Kronprinsens Köpcenter, Regementsgatan 52 i Malmö! Det är mina fyra lättlästa ungdomsböcker om Emma som ges ut på Argument förlag, som vi ska slå ett slag för. De handlar om ”vanliga” tonårsbekymmer, glädjeämnen och livsfunderingar, men är skrivna på ett enkelt och lättillgängligt språk. Målgruppen är unga som kanske har ett annat modersmål än svenska, eller som av andra skäl har lite svårare att läsa.

Att lyckan är stor när man klarat att läsa sin första bok, vittnar de många mejls som jag får från tonåringar runtom i landet och även recensioner på ungdomsbloggar om böcker. Även igenkänningsfaktorn kan ha stor betydelse – ”det känns som att du skrivit om mig och mitt liv” skrev fjortonåriga Johanna. Eller som tjugoettåriga Jenny formulerade det: ”De här böckerna blir man inte för gammal för – allt handlar egentligen och kärlek och behov av bekräftelse”.

Jag hoppas i alla fall att böckerna ska fortsätta glädja unga människor och att några av dom kommer till gallerian på lördag om två veckor! Vi får se vad som händer!

 ,

Kääärlek!

I dagarna utkommer en ny bok i redaktion av Siv Widerberg, känd barnboksförfattare – Käärlek. 61 texter i kärlekens tecken.  I den finns förutom bidrag från barn, ungdomar och andra författare utdrag ur två av mina böcker om Emma, som ges ut på Argument förlag. Hoppas det inspirerar ännu fler till mer läsning!

”Käärlek” ges ut på En bok för alla, vilka månar om att ge ut kvalitetsböcker till lågt pris.  Säkert är det många som har sett dessa böcker på skolor runtom i landet och kanske själv läst en och annan titel! Att böcker inte ska vara givna en liten priviligerad grupp gillar jag. Det är ju också en anledning till att jag själv, förutom facklitteratur, skriver just lättlästa barn- och ungdomsböcker för dem som kanske annars inte har så lätt att läsa av olika skäl.

I övrigt har väl ingen missat att det snart är dags för årets bokmässa i Göteborg! Som vanligt blir det säkert en spännande blandning av nya böcker, möten med kända och okända författare och förläggare och en känsla av utmattning….  I år har jag ”bara” mingel hos Liber, där vi ska fira nya läroboken Sexologi och middag med Argument inplanerat på den korta tid jag har möjlighet att vara med.

Men innan dess är det helg – skånehimlen har blå fläckar och det verkar som att vinden har lagt sig lite i Slottsparken utanför. Snart dags för ledighet, besök av äldsta dottern och gåbortmiddag med vänner. Också kul!

, , ,

Under tryckning!

Så är då äntligen den tredje upplagan av Sexologi på LIbers förlag under tryckning! Idag på eftermiddagen la vi sista handen vid korrekturet av 54 kapitel av olika tvärvetenskapliga och kliniska perspektiv på sexologi skrivna av kompetenta författare från universitet, organisationer och kliniska verksamheter. P.O Lundberg har jobbat med detta projekt sedan två år tillbaka tillsammans med redaktör Christina Brynolfsson.

 

PÅ förmiddagen hade lektor Magnus Englander och jag ett seminarium om att skriva artiklar på engelska på uppsatskursen 30 hp som avslutar masterprogrammet. Det blev sista seminariet tillsammans med gruppen för min del. Nu ska de skriva på och sedan lägga fram sina arbeten i slutet av terminen under en opposition.

Påsken närmar sig och några dagars ledighet. Även om dessa ska ägnas till förberedelser av flytt så småningom, så innebär de också ett avbrott och en återhämtning innan nästa kurs – den sista för dem som valt att skriva ännu en magisteruppsats – på masterprogrammet börjar. Sexualitet och funktionshinder, 8 hp, startar med gästföreläsning av professor Karin Barron från Uppsala universitet.  Just nu känner jag mig på mycket bra humör och tror på våren, ljuset och på kärleken!

Om kärlek – igen….

På ett sätt tycker jag det är mer intressant att grubbla över kärlek, istället för sexualitet. Detta trots att jag är programkoordinator på masterprogrammet i sexologi!

Nyligen har professor P.O. Lundberg och jag skickat in ett nytt kapitel till den tredje upplagan av läroboken Sexologi: ”Kärlek – mysterium eller vetenskap? ” Det har varit ett särskilt roligt kapitel att författa, dels för att P.O. och jag tillhör olika generationer, olika kön och olika vetenskapsområden, dels för att vi är olika som personer. Men ändå lika…  när det gäller sökandet, längtan efter kärlek och strävanden efter att förstå fenomenet kärlek, undra över varför det blir si eller så, tror jag de flesta av oss kan känna igen sig.

Idag såg jag Patricia Tudor-Sandahl i en intervju på tv, eftersom jag nu är i Malmö och jobbar och därmed kan se följa ett program denna tid på kvällen (jämfört med när jag är hemma med barn och ungdomar omkring mig;-). Patricia berättade bland annat om sin fåfänga och om sin längtar efter bekräftelse. Men också om sin vilja till utveckling som människa.

För mig är kärlek vilja till utveckling, fortsättning och liv. Så definierar jag det idag. Kanske ser jag på det på ett annat sätt imorgon. För kärlek är både trygghet, stabilitet, förändring och oro i ett och samma fenomen…  Kanske är det ett nirvana vi söker.. ?

, , ,

Var är grekerna?

Igår blev missförståndets dag på grund av tekniken (och kanske lite slarv och stress för den delen). Själv älskar jag att messa – det är ett enkelt och snabbt sätt att hålla kontakt med nära och kära, var man än befinner sig. Min högertumme rör sig alltid vant över knapparna och tack vare att jag använder T9-ordlistan så kommer hela ord direkt. Men man ska också välja rätt ord av den lista som dyker upp… I går morse skickade jag följande sms till min man:

Trött efter en sen kväll igår. Kom iväg till mässan först nu.
Lämnade grekerna kvar i lägenheten.
Kram

För att göra en lång historia kort. Min man kom på eftermiddagen till Göteborg och hämtade både mig och GREJERNA (läs bagaget) som jag lämnat i lägenheten. Han muttrade nåt om greker i pluralis och bad mig sätta in linserna innan jag rör mobilen nästa gång…

I övrigt var det ännu en intensiv och kul dag på mässan. En av de roligaste upplevelserna är förstås att träffa läsare till ens böcker, men också bibliotikarier som berättar om läsarintresse.  Jag signerade böcker till läsglada ungdomar och böcker som ska ut till landets skolbibliotek och gymnasiesärskolor.

Sen gick jag runt och pratade med övriga förlag som jag har gett ut böcker på tidigare. LL förlaget berättade att exemplaren av Drömmen om Danskungen som de tagit med var slut och att de därför fått skriva beställningar. 

Bytte några ord med Bengt Ehlin från Gothia där Sven-Axel Månssons och min bok om unga och pornografi getts ut: Sex överallt, typ?!

OCh sen gick jag till Studentlitteratur, där jag tidigare gett ut Får jag lov? och Kärlek.nu. Ny för i år är antologin Ungdomar och sexualitet, där jag skrivit ett kapitel om unga med intellektuella funktionsnedsättningar: Man kramas mest.

Sen fredagskväll hemma med familjen med pizza och Idol…. somnade utmattad med bokdamm i näsan.

Litteratur och limegrönt…

En helt ny monter har Argument förlag i år på bokmässan – limegrön, som verkligen drar ögonen till sig. Och det är förstås viktigt, då förlagen står uppradade bredvid varandra och det gäller att få människor att stanna till, titta i böcker (läs köpa) och/eller lyssna på författare. Några står och sjunger (MA Numminen) och andra försöker få fram sina forskningsresultat på en kvart i folksorlet. 

Själv fastnade jag i professor Sören Holmbergs beskrivning på Forskartorget av hur förtroendet för forskare har minskat aningen, även om den stora tillitskrisen finns för politiker. Han berättade också hur viljan att satsa på forskning varierar och att det är åldersrelaterat. Äldre anser att forskning på cancer och reumatism är viktigt (områden som även generellt sett får höga värden) och yngre är mer intresserade av globalisering. Men samhällsvetenskapliga ämnen fanns knappt inte med i sammanställningen och vi diskuterade efteråt hur nya ämnen, som sexologi exempelvis, också bör komma med i dessa undersökningar.

Tidig kväll var det dags för mingel i Libers monter och där träffade jag bland annat Bengt Fundin, som är vår kontakt i uppdateringen av läroboken Sexologi. Sen pratade jag med Nils Hammarén och Thomas Johansson, som också ger ut på Liber: Socialpsykologi samt Identitet. 

På kvällen blev det middag med Argument förlag på en trevlig indisk restaurang nära Haga, dit jag trippade hemåt till lilla lyan på trötta högklackade ben över kullerstenarna framåt natten… 

Nu en ny dag – nya möten och kanske fler böcker i min kasse. Från igår ligger prästen Olle Carlssons bok Mitt himla liv, Kerstin Ekmans Mordets praktik och en ”tjejbok” om samtal från livet från A till Ö mellan Lill Lindfors och Agneta Lagercrantz på mitt bord. Tillbaka till Svenska mässan, som en …..