Who’s WHO?

Som några uppmärksammat så har jag fått ett uppdrag som sakkunnig i WHO under en tvåårsperiod för att granska dokument och skapa riktlinjer för dem som arbetar inom hälso- och sjukvård rörande sexuell hälsa. Det är ett spännande, men komplicerat arbete utifrån att det skiljer sig så mycket åt vad gäller kulturella värderingar men också utifrån juridiska förutsättningar runtom i världen. Det som är självklart för en part från en del av världen, ses nästan som en utopi för någon från en annan del av världen.

För några veckor sedan hade vi ett möte i Geneve, där sakkunnighetsgruppen träffades fysiskt för första gången. Vi är mellan 12-15 experter från olika delar av världen och med olika bakgrund som tillsammans ska formulera oss gemensamt. Ytterligare uppdrag som vi fått idag via e-post är att granska hemsidan för WHO där det står om sexuell hälsa och att uppdatera den kontinuerligt utifrån ny forskning och nya dokument. Det här arbetet kommer jag att blogga mer om efterhand.

Men det är förstås inte bara internationella uppdrag som ingår  min vardag. Nästa vecka ska jag föreläsa på Ungdomsstyrelsens kurs ”Unga, sex & nätet”, där jag ska fokusera användandet av Internet bland unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Och den 27 november är det återigen dags för en HAREC-dag, denna gång i Malmö. Då ska både Jack Lukkerz och jag berätta om olika delar i vårt projekt om sexualkunskap i särskolan. Varmt välkomna!

Fast dessförinnan ska jag njuta av Miss Li’s version av ”Här kommer natten”, som trogna bloggläsare känner igen i min favorit Pughs original. Det är ett bra sätt att njuta just av mörkret denna tid på året – underbar musik!

Spännande uppdrag

Så är firandet av Världsdagen för sexuell hälsa över för denna gång och det blev lyckad på många sätt! I Malmö kom det cirka 60 personer till Stadsbiblioteket och mellan föredragen från Habiliteringen Malmö stad, Malmö högskola och RFSU fanns det möjlighet att mingla och lära känna nya personer och knyta kontakter och bilda nätverk. På Facebook finns en sida med foton från dagen.

I Stockholm blev det också bra, särskilt med tanke på den korta tid som fanns till förberedelser inför dagen. I ett samarbete med RFSU, Lafa och Habilitering &  Hälsa höll Malin Idar Wallin i trådarna i ett arrangemang med föreläsare från olika verksamheter: Bosses Råd och Stöd, Unga Rörelsehindrade, Länsverksamheten Ung inom habiliteringen m.fl.

Utifrån mitt uppdrag i World Association for Sexual Health, som alltså är initiativtagare till Världsdagen 4 september, har jag nu blivit invald i en expertgrupp i World Health Organization som ska utarbeta riktlinjer för dem som arbetar professionellt med sexuell hälsa. WHO definierar sexuell hälsa såsom:

… a state of physical, emotional, mental and social well-being in relation to sexuality; it is not merely the absence of disease, dysfunction or infirmity. Sexual health requires a positive and respectful approach to sexuality and sexual relationships, as well as the possibility of haveing pleasurable and safe sexual experiences, free of discrimination and violence.

Sexuell hälsa kopplas också starkt till de mänskliga och sexuella rättigheterna och WHO poängterar att dessa är grunden. Det här är förstås ett otroligt spännande uppdrag och vi får se hur det går att enas kring definitioner och riktlinjer – i utformandet av dessa brukar kulturella och samhälleliga skillnader märkas och det är det som både är lärorikt och utmanande. Första mötet blir i början av oktober i Genève,så då får vi se vad jag gett mig in i!