Genom åren har jag haft många fortbildande, populärvetenskapliga och vetenskapliga föreläsningar, utbildningsdagar, konferenser, seminarier och kurser vid omsorgs- och habiliteringsverksamheter, sär- och folkhögskolor, vård- och omsorgsutbildningar, konferenser, mässor, Lafa, Campus Varberg, Forskartorget, seminarier på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, Ungdomsstyrelsen m.fl.

Jag föreläser om sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar utifrån ett samspelsperspektiv. Det innebär att jag fokuserar både omgivningens attityder och förhållningssätt till människor med intellektuella funktionsnedsättningar och de konsekvenser som den intellektuella funktionsnedsättningen kan få för sexualiteten. Främst handlar mina föreläsningar om den nya generationen unga med intellektuella funktionsnedsättningar, dvs. de som vuxit upp tillsammans med sina föräldrar och syskon i ett villa- eller hyreshusområde ungefär som alla andra. Jag är mån om att betona hur övriga livsvillkor har betydelse för hur den sexuella socialisationsprocessen ser ut.

I huvudet på en professor – Malmö universitet, 2018

Det finns ett stort intresse för föreläsningar inom ämnet sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar. Förutom inom Sverige har jag bland annat föreläst i New York, Murmansk, Molde, Tromsö, Vasa, Sydney, Köpenhamn, Antwerpen, Vilnius och Torshavn. Tyvärr hinner jag inte vara ute så mycket och resa som jag skulle vilja vara. Istället kommunicerar jag alltmer via de böcker och artiklar jag skriver, både av forskar- och populärvetenskaplig karaktär och skönlitteratur för unga. Men mejla gärna era önskemål, ifall det uppstår en lucka: info@lottalofgren.se

Föreläsning för personal och anhöriga vid institutioner för barn och ungdomar i Murmansk, 2007. Arrangör: Sverige-Finska Folkhögskolan, Haparanda.

Funktionshinder synligt i konst och forskning? Föreläsning med fotograf Elisabeth Ohlson-Wallin. Arrangör Region Skåne och Malmö högskola 2010.

Sexualitet och funktionshinder. Världsdagen för sexuell hälsa 4 september 2012, Stadsbiblioteket Malmö. World Association for Sexual Health, Stadsbiblioteket i Malmö och Malmö högskola.

Sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar. GRo-Café 6 september 2012, Göteborgsregionens kommunalförbund/Organisatoriskt lärande. Lerum.

Unga och pornografi. Nationell konferens om sexualkunskap 17-18 september, Torshavn, Färöarna.

Vad är sexualitet? ForskarGrandPrix, 28 september. Petri Gymnasium, Malmö.

Sexolog som profession. Nordic Association for Clinical Sexology, 4-7 oktober, Helsingfors.

Sexolog som profession. Professionskonferens 25-26 oktober. , Århus.

Sexolog som profession. Society for the Scientific Study of Sexuality, 8-11 november 2012, Tampa, Florida.

Internet, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Society for the Scientific Study of Sexuality, 8-11 november 2012, Tampa, Florida.

Internet, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Ungdomsstyrelsen, 20 november 2012, Stockholm.

Sexualkunskap och unga med intellektuella funktionsnedsättningar, HAREC 27 november, Malmö högskola.

Heteronormativitet, homo- och bisexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Högskolan i Oslo, 12 december 2012.

Sex education in the Scandinavian countries. WAS symposium. First Global Conference on contraception, reproductive and sexual health, European Sociaty of Contraception and Reproductive Health, 22-25 maj 2013, Köpenhamn.

International Academy of Sex Research, 7-10 augusti 2013, Chicago.

World Association for Sexual Health, Porto Alegro, 21-24 september 2013.