Vad hände?

Då var vardagen och jobbet igång igen – sedan mer än en månad! Vad hände? Hur kunde det gå från noll till hundra på en gång? Under dessa veckor har det varit konferenser, seminarier, styrgruppsmöte för vår nya centrumbildning CSS, föreläsningar för nya masterstudenter i sexologi och för allmänheten på Malmöfestivalen och däremellan förberedelser för dito och planering inför kommande arrangemang. Ikväll ska jag till exempel föreläsa för personal inom daglig verksamhet i Malmö stad.

Det mesta är skoj – var och en sak för sig, men känslan av intensiv tillvaro blir lätt pressad om det inte finns tid för eftertanke och reflektion – gärna tillsammans med andra men absolut med sig själv. Hädanefter ska jag boka in det i almanackan, hur tokigt det än låter, men just för att det inte får missas!

Att sommaren är kort brukar vi säga, men i år har den kommit tillbaka gång på gång. Glädjande på många sätt men också med obehagliga avbrott med intensiva oväder som resulterat i översvämningar av bostäder, museum, musiklokaler och en aula i högskolan där årets NACS (nordiska sexologikonferensen) ska gå av stapeln. Det innebär en viss ändring, då storföreläsningarna nu kommer att vara i Jubileumsaulan på SuS, för er som planerar att åka till Malmö 18-21 september.

Dessförinnan är det ett symposium om Sexualitet och funktionshinder i Sverige och Danmark 18 september i samarrangemang med Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet. Som det ser ut nu är det redan fullsatt, så vi hoppas på en spännande dag.

Veckan efter är det dags för Socialchefsdagarna i Göteborg, och då ska jag hålla ett seminarium om kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar.

När hösten fått sitt obevekliga grepp om norden åker vi några kollegor från CSS till Kubas centrumbildning i sexologi CENESEX. Det ska blir spännande att ta del av deras verksamhet, både vad gäller forskning och masterprogram i sexologi och se om vi kan samverka framöver.

Och sen börjar mitt nya liv i november då jag har bokat in tider för reflektion och skrivande av artiklar och bokkapitel. Det är ju också min roll som forskare. Och kanske, kanske kommer det tid och medel för mer forskning och då börjar igen en fas av intervjuande, analyserande och så småningom nya presentationer av nya forskningsresultat. Och så fortsätter det, om och om igen – låter det tråkigt? Det är det inte!

Time out

Så var det dags för semester efter ett händelserikt arbetsår. Precis som många andra försöker jag avsluta, färdigställa och förbereda inför ledigheten så att jag verkligen ska kunna koppla av. Dessutom vill jag gärna se till att komma tillbaka till ett så rent skrivbord som möjligt för att då ta tag i allt med nya krafter. Är det då möjligt för akademiker att ta ledigt? Nja, bara under denna vecka som jag arbetat har jag träffat flera i korridoren som lite urskuldande säger att de inte hann klart innan semester och nu måste jobba undan. Andra säger att semestern är bästa skrivtiden och att det är först då som man kan författa artiklar, färdigställa den där boken eller göra klart kapitlet som man lovat förläggaren.

Vi skyndar oss alltså in i det sista för att sedan kunna pusta ut. Vad händer då? Enligt en artikel i Sydsvenskan idag så visar en aktuell studie att de flesta mår så dåligt efter femton minuters egen tid för reflektioner – utan tillgång till dator, mobil, bok eller film – att man hellre ger sig själv en liten elchock än att bara bli sittande. Tiden blir en tomhet att fylla och då översvämmas vi alltså av negativa tankar och känslor. Det måste hända något för att vi ska må bra. Akademikern som den store filosofiska tänkaren finns troligen inte längre – om han (de framställs ju historiskt sett som män) nu nånsin funnits.

Carl-Göran Heidegren skriver i sin bok Tid. Sociologiska perspektiv att den sociala tiden handlar om hur vi uppfattar och förhåller oss till tiden, hur vi delar in och mäter den, hur vi vinner och förlorar tid, och om hur tiden kan ses som en resurs eller en bristvaro och inte minst om hur olika rytmer och hastigheter påverkar våra liv. Han skriver även om arbetstid och fritid och fri tid. Klarar vi egentligen fri tid under sommarveckorna när resterande tid är inrutad och förutbestämd? Kanske är det ingen slump att familjerådgivningarna blir nerringda efter semestrarna….

Så för att det inte ska bli alltför långsamt i sommar så kan vi redan boka in flera aktiviteter i höstens tidskalender;-) På Malmöfestivalen 19 och 21 augusti är vi flera forskare från Malmö högskola som medverkar på Forskareliten, ett rundabordssamtal bland annat om  kärlek, tid och jordens tillkomst. Sen kommer konferenser i ett långt pärlband; 4 september Världsdagen för sexuell hälsa som i år går av stapeln på Orkanenbiblioteket, Malmö högskola, med spännande föredrag om bland annat ”transaktional sex in sub-Saharian Africa”. Den 18 september är det sedan ett symposium om Sexualitet och funktionshinder i Sverige och Danmark då bland annat Don Kulick och Jens Rydström presenterar sin nya bok. Dagen efter startar årets nordiska sexologikonferens, NACS 2014, på temat normkritisk sexologi med Malmö som värd och Centrum för sexologi och sexualitetsstudier som medarrangör. Mer info om dessa evenemang kommer att finnas på CSS hemsida.

Till dess skön sommar, lugna stunder och däremellan en massa aktiviteter – den berömda balansen med andra ord!;-) Olika slags tider, olika människor, olika stämningar och olika färger… allt som tillsammans skapar livet!

Benver

 

 

 

 

 

 

Your Love. Your Life.

Så heter MTV:s internationella kampanj Staying alive, som handlar om sexualkunskap för en ny generation unga! Idag medverkar jag i en expertpanel under 21th Congress of World Association for Sexual Health i Porto Alegre, där vi ska diskutera global sexuell hälsa bland unga och hur kunskap kan förmedlas på ett nytt sätt, genom att inkludera ungdomar runtom i världen. Först blir det en unik förhandsvisning av en dokumentär gjord av och med unga ”My sex life and everyone else’s”. Efter paneldiskussionen, som består av moderator och president i WAS, Kevan Wylie, ny medlem i världsstyrelsen och tidigare i ungdomsstyrelsen Antón Castellanos Usigli, grundaren och koordinator av Program of Studies i Sexuality i Brasilien Carmito Abdo samt co-founder av ”Let’s Talk about Sex Foundation…” Katarzyna (Kathy) Peichert, samt undertecknad.

Under dessa regniga dagar i Brasilien har det varit ett intensivt schema inomhus – tur att inte solen och några vackra vyer har konkurrerat och distraherat oss!;-) Tidiga mornar och sena kvällar är fyllda av egna och andras presentationer, sammanträden och gruppmöten. Däremellan förstås nätverkande med gamla och nya kollegor och vänner runtom i världen. Återigen har jag fått bekräftat hur sexologin nästan blir som en andra familj, och hur viktigt det är att få denna påfyllnad när vardagen hemma annars för många består av känslor av ensamhet och utanförskap. Och sällan är dessa fantastiska personer profeter i sina egna hemstäder!

Förutom att presentera min forskning om sexologi som profession och sexualkunskap i Sverige genom tiderna, så har jag även fått äran att ta emot WAS guldmedalj och hålla tacktal å docent Lars-Gösta Dahlöfs vägnar. Det var med stor sorg jag mottog beskedet att hans hustru blivit allvarligt sjuk och att han därför själv inte kunde komma och motta det prestigefyllda priset. När jag nu under tidig morgon fått beskedet att även han själv har skadats olyckligt och hamnat på sjukhus känns det dubbelt tråkigt. Måtte nu allt vända för dem båda!

Sent i går kväll blev valet av WAS nya styrelse klar! Enligt stadgarna är det 19 platser som ska fyllas i Advisory Committee, AC, förutom den executiva styrelsen, EC, som bland annat består av nuvarande och två föregående presidenter, samt kassör/sekreterare. Inom AC ska därtill fyra Associate Secretaries väljas och där blev jag vald som representant för Europa. I min nya roll ska jag nu än mer aktivt arbeta för att stödja EC utifrån min sexologiska kompetens och kulturella bakgrund. Jag berättar mer när jag har lärt mig uppdraget bättre!

 

 

Working 9 2 5?

Nja, så ser inte direkt mitt liv ut! Mycket som händer kräver ett engagemang utöver en vanlig arbetstid, men det gäller förstås att vara lite rädd om sig själv också just därför. Under en snuvig och hes vecka har det hänt massor; vi har firat Världsdagen för sexuell hälsa 4 september för fjärde året i rad här i Malmö och för tredje året i Stockholm! Temat sexuella rättigheter blev mycket bra, och de spännande föredragen varvades med möjligheter att ”Picture yourself owning your sexual rights”.

Dessutom startade Kull 5 på masterprogrammet i sexologi! Nu är det sex år sedan den första kullen startade och det har verkligen varit en fantastisk utveckling under dessa år. Från att det från början bara var Sven-Axel Månsson och jag är vi nu ett lärarlag bestående av kompetenta forskare och kliniker på cirka 12 personer! Därtill är det många fd masterstudenter som fortsätter hålla kontakt med varandra, arbeta professionellt med sexologiska frågor på fältet och några som numera är doktorander. En av mina doktorander ska disputera i december på en avhandling om unga som vistas på statens särskilda ungdomshem och sexuell hälsa. På Professionspanelen, som numera är en del av introduktionen för nya masterstudenter, var vi flera som presenterade olika karriärsvägar inom sexologin – allt från informatör och rådgivare inom RFSU, sexualterapeut vid klinisk mottagning, ansvarig för den sexuella hälsan inom onkologi, forskarstuderande inom vårt forskningsprogram Kön, sexualitet och socialt arbete till professor i sexologi!;-)

Ytterligare breddning av sexologin kan man säga att det blir senare idag, då jag ska opponera på Kristina Areskoug Josefssons doktorsavhandling som handlar om sexuell hälsa och rhematoid artrit, dvs ledgångsreumatism, vid avdelningen för sjukgymnastik, Lunds universitet. Här betonas vikten av att uppmärksamma och inkludera den sexuella hälsan inom vården, och att även se sjukgymnastens viktiga roll förminskning av smärta, ökad rörlighe, tkroppskännedom och välbefinnande som i sin tur kan leda till ökad sexuell hälsa.

Nästa vecka är det dags att packa väskan igen. Nu bär det av till Brasilien och världskonferensen för sexuell hälsa. Programmet är späckat av intressanta föredrag och seminarium. För egen del ska jag presentera och diskutera svensk sexualundervisning i ett globalt perspektiv och återigen beskriva utvecklingen av akademiseringen av sexologi i Sverige. Dessutom ska jag vara med i ett interaktivt symposium som arrangeras av The MTV Staying Alive Foundation: Your Love. Your life. Sex education for a new generation. Det kommer att filmas och läggas ut, så jag återkommer och berättar hur det gick! Ett hedersamt, men lite sorgligt uppdrag, är att ta emot årets guld medalj och hålla tacktalet å docent Lars-Gösta Dahlöfs vägnar. Tyvärr kan han av personliga skäl inte åka och själv vara på plats i denna ärofyllda stund. Jag ska göra mitt allra bästa för hans skull och allt det han gjort för sexologin i Sverige allmänt sett, och sexologin vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, specifikt!

Till dess är det väl läge för lite lämplig musik!;-)

 

 

Global sexuell hälsa och sexuella rättigheter för alla?

Den här sommaren har jag varit på två arbetsresor, där jag mött människor från hela världen som arbetar kliniskt och forskningsmässigt med sexologiska frågeställningar av olika slag. För alltid kommer minnet av samtalet i Geneve på WHO:s högkvarter med den indiske läkaren att etsa sig kvar. Han berättade med inlevelse och upprördhet om alla, som han menar, onödiga dödsfall i svåra bukhinneinflammationer som kvinnor får eftersom de på grund av främst blygsel och skam inte har tillgång till hygieniska mensskydd utan delar en smutsig tygtrasa, som de gömmer i sin nio-meter långa sari, med sina systrar och sin mor. Eller den sydafrikanska psykologen och sexologen som på sin fritid delar ut s.k. menskoppar som kan användas i flera år till fattiga tjejer, som annars hoppar av skolan eftersom de inte har pengar till bindor och tamponger. Om rent vatten saknas, så instrueras flickorna till att kissa på menskopparna. På detta sätt har andelen flickor som går ut skolan ökat radikalt, och kan kanske i längden till och medverka till en förändring av det politiska systemet. 

I fredags samtalade jag med journalist Lars Mogensen på Malmö högskolas Skiftesföreläsning tillsammans med docent Pernilla Ouis och doktorand Mats Sundbeck om just sexuell global hälsa. För den intresserade berättar jag mer om mitt arbete i morgon bitti kl 9.15 i SR P4 Malmöhus!

I Chicago på International Academy of Sex Research dominerades dagarna av seminarier och föreläsningar av forskare, som presenterade allt från hjärnforskning och sexuell utveckling till forskning om Bears and Chub cultures (skäggiga och kraftiga homosexuella män). Men värdet ligger också här i mötet med bekanta och nya forskarvänner inom sexologi från olika delar av världen. Vi längtar redan till att ses nästa år i Dubrovnik! Glädjande nog blev det beslutat att Malmö/Sverige blir värd för mötet 2016 någon gång runt midsommar.

Snart är det dags för det årliga firandet av Världsdagen för sexuell hälsa den 4 september. Här i Malmö sker det, precis som de senaste åren, på Stadsbiblioteket kl 13-16. Årets tema är sexuella rättigheter, vilka är mycket starkt knutna till mänskliga rättigheter. Rätten att välja vem (och om) man vill gifta sig med, rätten att fritt välja partner oavsett kön och rätten till sexualkunskap är bara några av de rättigheter som kan skilja människors livsvillkor åt beroende på var i världen man lever. Precis som det ofta är många som arbetar för att få ska ha det bra…

 

 

 

 

 

 

En stund på jorden

De senaste veckorna har varit intensiva och på många sätt överväldigande! Allt ifrån att se barn nummer tre ta studenten till att själv få privilegiet att hålla installationsföreläsning som professor. Som den oefterhärmeliga Cornelis sjunger i  ” En stund på jorden”; vi tar ett kort på barnen i sommartid när de dansar… ” och sen är de strax stora och lever sina egna liv. Själv fortsätter jag att fundera över livets mening och försöker fånga lyckan när den kommer, precis som jag gjort under alla perioder i livet. Ingen undgår att drabbas  av motgångar – kanske i form av sjukdom, relationsproblem eller svårigheter i arbetslivet. Men alla har vi också glädjen att finnas till och möjligheter att fånga dagen. Klichéer måhända, men allt viktigare ju längre tiden går.

Snart är det dags för sommarledighet. För min del blir den en aning ”hackig”, med flera tjänsteresor och konferenser. Men det är också en spännande sommar med många viktiga uppdrag, bland annat till Geneve och det fortsatta arbetet inom WHO med globala riktlinjer rörande sexuell hälsa. Det här blir också temat den 16 augusti då Lars Mogensen bjuder in till samtal under Malmöfestivalen vid en Skiftesföreläsning.

Dessförinnan blir det paneldebatt den 30 juli under Stockholm Pride rörande hbtq-frågor och personer med funktionsnedsättningar, då Lisa Ericsson inleder med att presentera  rapporten ”Och aldrig mötas de två” .  

Därefter åker doktorand Malin Lindroth och jag till Chicago och årets IASR möte. Hon presenterar en delstudie i sin kommande avhandling om unga som placeras på Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem och jag min studie om svenska sexologer och deras professionaliseringsprocess. Men inte minst ska jag även träffa min ”sister” som jag bodde hos som AFS-stipendiat och femtonåring 1977-1978. Till sist har vi hittat varandra igen!

Så, kanske handlar allt om att vi går runt i cirklar, som Cornelis sjunger, eller så går det också framåt ungefär som när man åker skridskor och bildar åttor gång på gång… sakta framåt över isen…

Skön sommar alla! Men eftersom det dröjer till nästa blogginlägg kan jag inte låta bli att lägga ut två fantastiska låtar – sommar och snart är det vinter igen!;)

 

Jobb, jobb och jobb…

Ibland känns det som att ”alla andra” hinner njuta av våren, medan man själv bara jobbar och jobbar. Förvsso visste jag att denna termin, och maj särskilt, skulle bli intensiv, men det är ändå svårt att föreställa sig stressen när dygnets timmar inte tycks räcka till för allt. Deadlines på ansökningar, avrapporteringar av forskningsprojekt, förberedelser inför undervisning, examination av olika kursuppgifter, forskarhandledning och författande av artiklar är bara några av de uppgifter som ska klaras av.

Å andra sidan har så mycket positivt hänt på sista tiden att jag ändå får kraft att fórtsätta både vardagar och helgdagar. I fredags var jag exempelvis i Stockholm och spelade in ett program i den kommande serien Sex-Byrån, som ska visas i höst. Det är en stor UR-satsning på sexualundervisning för unga med intellektuell funktionsnedsättning, vilket verkligen är angeläget och bra.

Intresserade masterstudenter på kursen Sexualitet och funktionshinder gör därtill att undervisningsperioden blir kul. Positivt är även att intaget till masterprogrammet i sexologi kommer att ändras till varannan termin istället för var tredje, på grund av det stora intresset.

Nästa helg är det dags för föreläsning i Köpenhamn på First global conference on contraception, reproductive and sexual health. Temat är då Sex education in Sweden och ingår i ett symposium som World Association for Sexual Health arrangerar. Vi är då flera i styrelsen som ska presentera olika aspekter på temat Sexual Health and Diversity.

Så,  det är bara att fortsätta lyssna på härlig musik som  ger sådan energi  att det inte gör något att sitta uppe sent- ”we’re up all night to be happy”!;-)

 

 

 

”Och den ljusnande framtid är vår…”

Äntligen är våren här – så känner säkert många just nu! Ljuset, grönskan och snart även den riktiga värmen gör att saker känns lite lättare, även det som upplevs som tungt när det är mörkt och kallt ute. Samtidigt är det ju så att många kan kännas sig extra utsatta och ensamma när man får för sig att ”alla andra” är lyckliga, lyckade och har både nuet och framtiden för sig! På den sexologiska fronten har ändå mycket skett den senaste tiden – vilket också är en förklaring till att jag inte bloggat på ett tag.

Först var det öppningen av det nya Forskningscentrat i sexologi i Ålborg och tillika det kommande masterprogrammet i sexologi vid samma ort. Det var en glädjens dag för danskarna men också för övriga nordiska länder, som förhoppningsvis kan fungera som samarbetspartner  i undervisningen, den kliniska verksamheten och i forskningen. Det var fantastiskt att träffa hela gängen av kompetena medarbetare med pionjären Preben Hertoft i mitten!

Ålborg 2013  11 april

I fredags var det därefter årsmöte för Svensk förening för sexologi. Som underlag för en viktig dikussion om föreningens framtid presenterade jag intervjustudien med sexologer och även en enkätstudie, där medlemmar uttalar sig om förväntningar och synpunkter på föreningen. Den senare är ännu inte publicerat, men sammanfattningsvis framkom att SFS ses som ett viktigt nätverk där utbyte av ny sexologisk kunskap sker. Dessutom valdes ny styrelse, som ser ut som följer 2013-2014:

Ordförande Suzann Larsdotter

 Vice ordförande Lennie Hammarstedt

 Sekreterare Maria Carola Bure

 Kassör Jack Lukkerz

 Ledamot Paula Taube

 Ledamot Lotta Löfgren-Mårtenson

Ledamot Ulla-Britt Widegren

Nu börjar också planeringen inför värdskapet NACS 2014, som går av stapeln första helgen i oktober i Malmö. Här behövs många gemensamma krafter för att ro i land konferensen, som ska bestå av ett spännande och angeläget program med presentationer, work shops och sociala aktiviteter! Dessförinnan är det NACS 2013 i Ålborg med just ovan Forskningscentrum som värd.

Till sist, årets tema för World Sexual Health Day 2013 har nu tillkännagivits! Det blir fokus på sexuella rättigheter och tänkt är att så många länder, orter och världsdelar som möjligt ska fira tillsammans. På facebook finns också en sida som uppdateras med information, och ni som är intresserade av att anordna aktiviteter kontakta mig gärna då jag även i år fungerar som koordinator i Sverige.

Så, just idag känns allt hoppfullt, kul och spännande – ”det svänger!”, som en av mina döttrar säger.youtub

 

 

”Vi är som kristaller…

… och lyser olika beroende på varifrån ljuset kommer”, sa Stefan Einhorn i ett tv-program. Precis som vår egen färgpalett då kan vara lika varierad som en regnbåges, tänker jag att vi själva också belyser andra människor på olika sätt. Återigen detta spännande samspelsperspektiv som jag  använder mig av i forskningen om människor med intellektuella funktionsnedsättningar. Våra förutsättningar, möjligheter och hinder skapas tillsammans med andra runtomkring oss, precis som vi är med och skapar andras.

Just nu lyser förvisso mitt eget ljus mest på dataskärmen  vid skrivandet av forskningsansökningar, abstracts och skisser. Det låter kanske inte så upphetsande, men är en viktig del i arbetet då man som forskare i konkurrens med andra söker om medel för intressanta forskningsidéer och även för att kunna presentera spännande resultat på olika konferenser. Viktiga datum att förhålla sig till nu när det gäller sexologiska konferenser är:

World Association for Sexual Health, abstracts deadline 20 januari

International Academy of Sex Research, abstracts brief communication deadline 15 april

Ansökningsdatum för FAS, Riksbanken, Craafords stiftelse m.m. finns på nätet.

Så, lycka till alla sökande och låt ljuset lysa på de lyckliga så småningom! Och ordnar det sig inte, så kvittar det, som värmlänningar säger!;-)