Så kan alla som engagerat sig i årets firande av World Sexual Health Day pusta ut! Tack till alla medverkande både i Malmö och i Stockholm, som hade sitt första arrangemang i år!

Naturens krafter var lite emot oss som ville locka folk inomhus; solen sken som aldrig förr denna sommar. Trots det kom cirka 25-30 personer till Stadsbiblioteket i Malmö!

Dessutom inträffade det som inte får hända – totalstopp för tåg över Öresundsbron pga olycka, gjorde att inbjudne föreläsaren och forskaren Niels Ulrik Sörensen snällt fick stanna i Danmark. Jag gjorde mig bästa för att likna honom och berättade om en studie om unga och pornografi som ingick i det nordiska forskningsprojekt där N-U och jag träffades för några år sedan.

Från ett annat danskt gäng, som hade klarat sig över bron tack vare att de körde bil, ställde sig barnmorskan och sexologen Inge-Lise Bielecki spontant upp och berättade om sin verksamhet på Köpenhamns privatsjukhus och försvarade på så vis den danska flaggan!

I övrigt löpte programmet på som planerat; jag berättade om WAS och WSHD och även om årets tema rörande ungdomar och sexuell hälsa. Jag poängterade också hur olika aspekter av området som fokuseras beroende på var vi bor i världen och skillnader i kulturell och samhällelig syn på sexualiteten. Allt från tvångsgifte, omskärelse och hedersrelaterat våld till rätten till sexualkunskap och preventivmedel med mera, med mera…  Därför är det inte alltid så självklart lätt att komma överens i den världsstyrelse där jag sitter – vi är både väldigt lika och olika på samma gång!

En åhörare, som inte tillhörde ”den sexologiska familjen”, kommenterade också efteråt att breden som togs upp gällande sexuell hälsa denna dag var behållningen och gjorde att han fick upp ögonen för ämnet som mycket mer omfattande än han tänkt sig innan.

Ronny Tikkanen, universitetslektor från Göteborgs universitet tillika min fd doktorandkollega, berättade engagerat om UngKAB09 studien med bravur trots nästan två månaders semester från allt vad både föreläsande och forskande heter!

Malin Lindroth, doktorand Malmö högskola, presenterade en annan studie med anknytning till UngKAB; nämligen om tvångsomhändertagna ungas sexuella hälsa. Utifrån samma enkät framkom stora skillnader jämfört med övriga unga i Sverige, och nu hoppas Malin på att fortsätta sin forskning och kunna utveckla en relevant målgruppsanpassad sexualundervisningsmodell.

Emma Skarpåt och Åse Werner presenterade sig som medlemmar i den nya kommiteen Youth Initiative WAS, som också är en del av WAS satsning på unga i år. De tog bland annat upp frågan om vilka som egentligen räknas som unga, då de själva båda är i trettioårsåldern, men konstaterade också att det inte är lätt att både uppfylla ungdomskravet och att ha hunnit få den kompetens som krävs för uppdraget.

Ja, så närmare sig eftermiddagen sitt slut. Förhoppningsvis kunde både gamla och nya kontakter skapas och upprätthållas, och dessutom kanske dagen gav idéer inför nästa års firande? Ännu vet vi inte vilket tema som ska fokuseras, men vi kan vara säkra på att ämnet generellt sett är lika aktuellt då – på gott och ont!

Medlemmar i sexologifamiljen träffas igen!

Sverige möter Danmark i het diskussion

Bokbord med forskning och skönlitteratur som rör unga, kärlek och sexualitet


Emma tackar mig, efter att jag tackat de andra medverkande;.)

Och till sist ett stort tack till Stadsbiblioteket och Malmö högskola som sponsrat denna dag genom att upplåta sina lokaler och datautrustning, annonsera evenemanget samt bidra med den fina presentboken By the Sea med vackra bilder och cd med Malmö Akademiska kör och orkester!

Foto: Michael Mårtenson

, ,

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *