Årets bokcirkus!

Då är jag på väg igen till en av årets stora händelser – Bok och biblioteksmässan i Göteborg! Det är alltid lika kul och spännande att vara där, även om jag brukar bli helt utmattad efter ett par timmar i det konstanta sorlet, enorma bokutbudet och bland alla människor som trängs vid bokborden, på seminarier och irrande letar även efter toaletter, nånting att äta, dricka…

Tidigare har jag föreläst på Forskartorget ett par gånger och presenterat ny forskning, och även haft seminarium om att skriva lättlästa ungdomsböcker med tyngd. I år har jag två nya böcker på mässan; dels en handbok om sexualkunskap i särskolan: Hur gör man?, dels fjärde ungdomsboken om Emma: Snyggast på nätet. De skönlitterära böckerna har nästan alltid koppling till min forskning om ungdomar, kärlek och sexualitet, då jag tycker det är viktigt att nå ut till målgruppen på detta sättet. Och när jag får mejls från ungdomar som klarat att läsa sin första bok, eller som känner igen sig själva, då blir jag förstås jätteglad!

Idag är det även mingel med Liber förlag, då jag ska diskutera slutfasen av redigeringen och uppdateringen av den tredje upplagan av läroboken Sexologi. Det är en stort arbete att vara ny medredaktör för så många författare från olika vetenskapsområden och med olika publiceringstraditioner. Här ska sociologer och naturvetare m.fl. samsas, och här ska sexologiska fenomen belysas från helt olika perspektiv. Kul, men också utmanande!

Jag sliter mig nu från ensamheten vid datorn och dras som en magnet mot folkvimlet i Göteborg, där även andra författare har bytt ut favoritskrivartröjan till en – möjligen – tjusigare outfit! Snart står jag vid Svenska mässans entré….

, ,

”Se mig!”

Så lyder titeln på Ungdomsstyrelsens rapport Unga om sex och internet. Här presenteras den senaste forskningen om ungas egna erfarenheter och attityder av att exponera sig sexuellt och sexuellt utnyttjande via interaktiva medier.

På löpsedlar kan man idag läsa med svarta bokstäver om hur nästan 2 procent har sålt sex, men givetvis vinklas det inte till att 98 procent aldrig har sålt sex. Det är en balansakt när forskningsresultat ska presenteras, och man som forskare kan ana sig till att det är de mörka sidorna som först och främst uppmärksammas.

När Sven-Axel Månsson och jag för ett par år sedan gav ut boken Sex överallt, typ?! Om unga och pornografi märkte vi att intresset inte blev så stort när våra forskningsresultat visade att de flesta unga faktiskt kan hantera den lättillgängliga pornografin utan att må alltför dålig tack vare fungerade strategier i form av främst trygga sociala nätverk. Självklart ska inte den mindre grupp som faktiskt mår dåligt vare sig negligeras eller bagatelliseras, men visst är det viktigt att allmänheten också får en känsla av allt som är bra i den unga generationen och allt som fungerar?

Inte minst ny teknik skrämmer ofta den äldre generationen och kan skapa ett avstånd. Genom att se internet som ännu ett sätt att kommunicera och interagera, båda socialt och sexuellt, kan man också se de positiva sidor som finns av att kunna ha fler arenor att verka på. Men, här finns förstås både de goda och de dåliga aspekterna av människors samspel.  Och de är dessa komplexa möten som är intressanta att veta mer om – inte att ytterligare svart-vitmåla världen.

Vad är det till exempel som driver unga människor till att lägga ut bilder på sig själva på nätet? Istället för att som vuxen ropa nej och fy, kan det vara spännande att fundera över dessa drivkrafter och bekräftelsebehov – behov som kanske vi alla har?!

Utifrån den forskning som jag själv medverkat i har jag sedan ”stöpt om” resultaten och skrivit en lättläst bok riktad till ungdomar ”Snyggast på nätet”, där jag försökt sätta mig in i varför och hur det kan kännas efteråt….

Mycket är allmänmänskligt, evigt och oföränderligt – även om medierna för att uttrycka det är olika!

, , , ,