Så är då äntligen den tredje upplagan av Sexologi på LIbers förlag under tryckning! Idag på eftermiddagen la vi sista handen vid korrekturet av 54 kapitel av olika tvärvetenskapliga och kliniska perspektiv på sexologi skrivna av kompetenta författare från universitet, organisationer och kliniska verksamheter. P.O Lundberg har jobbat med detta projekt sedan två år tillbaka tillsammans med redaktör Christina Brynolfsson.

 

PÅ förmiddagen hade lektor Magnus Englander och jag ett seminarium om att skriva artiklar på engelska på uppsatskursen 30 hp som avslutar masterprogrammet. Det blev sista seminariet tillsammans med gruppen för min del. Nu ska de skriva på och sedan lägga fram sina arbeten i slutet av terminen under en opposition.

Påsken närmar sig och några dagars ledighet. Även om dessa ska ägnas till förberedelser av flytt så småningom, så innebär de också ett avbrott och en återhämtning innan nästa kurs – den sista för dem som valt att skriva ännu en magisteruppsats – på masterprogrammet börjar. Sexualitet och funktionshinder, 8 hp, startar med gästföreläsning av professor Karin Barron från Uppsala universitet.  Just nu känner jag mig på mycket bra humör och tror på våren, ljuset och på kärleken!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *