Det är inte så ofta man som forskare får en chans att komma till Hollywood, men nu är det dags för doktorand Malin Lindroth och undertecknad! 😉 Värd för årets International Academy of Sex Research är nämligen Los Angeles och dit åker vi tidigt onsdag morgon. Vi ska vara och bo på UCLA, och kommer troligen inte att hinna se så mycket mer under de intensiva dagar som vi är där, men det ska ändå bli kul!

På programmet står bland annat en postersession, där Malin ska presentera vår forskning om sexuellt riskbeteende bland tvångsomhändertagna unga. Vi har jämfört resultaten i den stora UngKAB09 studien med denna grupp ungdomar, som sällan kommer med i nationella undersökningar. Precis som vi anade visade resultaten att tvångsomhändertagna ungdomar befinner sig i en mycket mer riskutsatt situation än andra, både totalt sett och utifrån ett sexuellt hälsoperspektiv.

Dessutom ska jag medverka i ett symposium om sexualitet och funktionsnedsättningar och berätta om användandet av internet bland unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Här framkommer bland annat att man vill vara som ”alla andra” och flirta och träffa vänner på nätet. Motivationen att lära sig teknikaliteter är stor utifrån förhoppningen om att få en pojk- eller flickvän. Även om inte stavning spelar så stor roll, är det ändå rätt bra att veta hur ”vacker” stavas!

Allt som allt innebär detta att höstterminen 2011 startar upp med en väldig fart. Skrivande av nya artiklar och böcker varvas med utvärderingsuppdrag och forskning. Och så förstås fler konferenser där forskning ska presenteras. I september är det till exempel två större konferenser i Stockholm där jag ska medverka och berätta om min forskning om sexualkunskap i särskolan och om sexualitet och kärlek bland unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Så inte är det tråkigt att va en forskarnörd!;-) Nu först LA – vi kommer!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *