Häromveckan genomfördes det första seminariet i regi av Centrum för sexologi och sexualitetsstudier! Det var mycket välbesökt med närmare 60 personer som kom för att lyssna till professor Don Kulick, Chicago University, och professor Jens Rydström, Lunds universitet. De talade om skillnader mellan Danmark och Sverige när det gäller synen på sexualitet och funktionshinder. I Danmark finns riktlinjer och specifika utbildningar för dem som jobbar med dessa frågor, men i Sverige är ämnet tabu och en rad oklarheter och missförstånd uppstår istället. Vad är det som gäller? Kan man göra fel om man ingriper? Och hur ska man agera för att det ska bli rätt?  Än så länge är det upp till var och ens ”sunda förnuft”, och då kan det ibland bli ganska oförnuftigt. Temat lockar därför till vidare fördjupning och jag skrev direkt en krönika som publicerades på hemsidan för Centrum för Öresundsstudier, vid Lunds universitet. Tillsammans planerar nu de båda centrumbildningarna för en heldag på samma tema den 18 september – mer info kommer!

Det är en intensiv period inom Centrumbildningen i sexologi och sexualitetsstudier, CSS, då allt från lokaler till verksamhetsplan ska fastställas. När allt är nytt känns å ena sidan allt möjligt, samtidigt som det å andra sidan förstås finns ekonomiska och faktiska ramar för verksamheten. Tanken är att bygga upp samverkan inom och utom högskolan och att utveckla forskningsidéer och projekt, som inte är möjliga inom en institution. Så nog är det spännande med det fakultetsövergripande och tvärdisciplinära greppet!

Men i samtal och samverkan med andra är det också angeläget att lyssna till sin egen inre röst. ”Till de viktigaste samtalen hör ens samtal med sig själv”, säger filosofen Hannah Arendt. Det är en förutsättning för att ta beslut och ställning i olika frågor. Så samtidigt som allt ska ske i en rasande takt när en ny verksamhet startar upp, så bör det förstås också ske i en eftertänksamhet och noggrannhet. Vad är det som centrumbildningen syftar till? Hur kan vi nå dess mål? Vilka är intresserade av att ingå, och på vilka grunder skapas intresset? Att samtala fritt och tillitsfullt med andra är ett sätt att skapa kontakt mellan tänkandet och det yttre och inre samtalet. Den sortens kreativa trygghet skulle jag vilja medverka till att skapa inom CSS – ”lyssna, tänka, tala” som det står på Malmö högskolas fasad! Så skapas förhoppningsvis också reell arbetsglädje – so be happy!

 

 

 

 

 

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *