Det kanske inte är svenska flaggan som di Leva beskriver, men faktum är att årets världskonferens i sexologi i Glasgow kommer att innehålla inte mindre än åtta svenska forskningspresentationer från Malmö! Det är en spännande blandning, som också visar bredden inom forskningsprogrammet Kön, sexualitet och socialt arbete vid Fakulteten för hälsa och samhälle 

För egen del ska jag förutom en muntlig presentation också vara chair/moderator vid andra symposium, samt som styrelsemedlem i WAS medverka i ett antal möten. Dessa inleds redan lördag, innan konferensen börjar.

Som koordinator i Sverige har jag också glädjen att berätta på styrelsemötet att årets firande av World sexual health day den 4 september går av stapeln både i Malmö och i Stockholm/Uppsala. Årets tema är ”Youth’s sexual health. Shared rights and responsibilities”. Programmet i Malmö är klart och ser ut som följer:

Plats: Stadsbiblioteket 13-16

13.00-13.15 Inledningsanförande om WSHD och WAS. Lotta Löfgren-Mårtenson,styrelseledamot WAS
13.30-13.45 UngKAB09 – nationell enkätstudie om ungas kunskaper, erfarenheter och attittyder kring sexualitet. Ronny Tikkanen, universitetslektor Göteborgs universitet.
14.00-14.15 Marginaliserad sexualietet? Tvångsomhändertagna unga och sexuell hälsa. Malin Lindroth, doktorand, Malmö högskola
14.30-14.45 Unga och pornografi, Niels Ulrik SØrensen,docent, Århus universitet, Danmark
15.00-15.15 ”Så att man inte gör fel” Elevers röster om sexualkunskap i särskolan. Lotta Löfgren-Mårtenson, docent Malmö högskola
15.30-15.45 Presentation av Emma Skarpås och Åse Werner, svenska medlemmar i WAS nyinstiftade ungdomskommittée
15.45-16.00 Gemensam frågestund

Så, tillsammans kan vi göra mirakel!;-)

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *