Ett av mina nya forskningsprojekt heter Rätt till sexuell hälsa? En pilotstudie om sexualkunskap och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Som bekant blev sexualkunskap obligatorisk i svenska skolan redan 1955, men fortfarande tycks den bristfällig i Gymnasiesärskolan och dessa elever har också sämre kunskaper om kroppen, sexualitet och relationer än andra.

De senaste dagarna har det varit artiklar i City Malmö/LUnd utifrån RFSU:s senaste rapport ”Dundermycket sexualundervisning”. Den visar att sexualkunskapen i svenska skolan är på tok för dålig, vilket förstås är oroande om särskolans undervisning är ännu sämre! Hur den fungerar beror ofta på en eldsjäl på skolan – någon som är särskilt engagerad i sex- och samlevnadsfrågor. RFSU föreslår bland annat att sexualundervisningen ska vara innehålla värderingsövningar, rollspel och mindre katederundervisning.

En förklaring till att gymnasiesärskolans undervisning är bristfällig handlar om att de nationella målen inte är anpassade utifrån varierande utvecklings-, mognads- och intellektuella nivåer. I böckerna Sexualitet och Integritet samt Hur gör man? har jag utvecklat modellen ASS – anpassd sex – och samlevnadsundervisning för unga med intellektuell funktionsnedsättning Det är bland annat denna modell jag ska granska och utveckla utifrån intervjuer med elever vid Gymnasiesärskolan i mitt nya forskningsprojekt.

Det är också viktigt att sätta in forskning om unga med intellektuell funktionsnedsättning och sexualiet i en kontext och här kommer bland annat Sven-Axel Månsson och min tidigare forskning om unga och pornografi till hjälp. Extra roligt är det att den nu har uppmärksammat i tidskriften Contemporary Sexuality!

Kul är det även att min son och hans band Marissa Burns Trey var i morgonradio igår – ännu roligare att de överhuvudtaget kom upp för en spelning för den tiden. Det är ju inte precis rockmusikers vanliga tid på dygnet för ös! Nu var det en akustisk spelning, som är riktigt fin att lyssna på även om de oftast låter mycket mer!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *