Hur man definierar, beskriver och avgränsar en profession är en av de saker som jag nu läser in mig på teoretiskt utifrån mitt nya forskningsprojekt om professionaliseringen av sexologer.

Thomas Brante, som är professor vid Lunds universitet, menar bland annat att professioner är yrken som baserar sin verksamhet på vetenskaplig forskning. Numera är det ungefär 15-20% av arbetskraften som kan räknas till denna grupp och den ökar hela tiden. Nya professioner tillkommer genom processer som ofta handlar om samverkande faktorer – samhälleliga behov och yrkesgruppers behov.

Jag planerar nu intervjuer av yrkesverksamma sexologer för att bland annat höra hur de själva beskriver sitt arbetssätt och sin arbetssituation. Inom kort kommer ett informationsbrev att skickas ut samt läggas på aktuella hemsidor för att finna informanter. Projektet omfattas av Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer för forskningsstudiers utförande.  

Om du som läser detta själv arbetar professionellt som sexolog är du mycket välkommen att kontakta mig – gärna per e-post!

I början av nya forskningsprojekt så blandas inspirationen med mängder av frågor rörande genomförande, insamlande av material, val av teorier etc. Därför kan det inledningsvis också kännas rörigt på gränsen till frustrarande. Saker och ting tar längre tid än man trott, en del måste ändras, nya strategier läggas upp. Ja, det kan verkligen kännas som Winnerbäck sjunger – ”Jag får liksom ingen ordning på mitt liv”. Men det är väl det som också är bra och öppnar upp för nya möjligheter och nya resultat – så småningom!

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *