Nu sjösätts den nya hemsidan för WAS (World Association for Sexual Health). Här finns information om världsorganisationens mål, syften, deklarationer och länkar, artiklar och pressmeddelanden angående aktualiteter inom det tvärvetenskapliga området sexuell hälsa. Här finns också en presentation av den styrelse där undertecknad ingår sedan valet vid den senaste världskonferensen i Göteborg i somras.

Nästa styrelsemöte är i Porto i maj då EFS (European Federation of Sexology) har sin kongress. Svensk förening för sexologi är ansluten som medlemsorganisation i de europeiska respektive världsomfattande organisationerna. De nordiska länderna är dessutom sammanslutna i NACS (Nordic Association for Clinical Sexology). 

Att nätverka i olika ämnesorganisationer är en viktig del i sexologins utveckling och progression. Att undersöka hur detta fungerar kommer att vara en del av det nya forskningsprojekt som jag ska arbeta med på halvtid de närmaste tre åren på Centrum för Professionsstudier vid Malmö högskola: Professionalisering av sexologer och akademiseringen av ämnet sexologi. Fler rapporter kommer efterhand!

Med tanke på alla olika projekt som jag nu är inblandad i kan jag ibland känna mig som Winnerbäck – eller ja, åtminstone som det som han beskriver….

 , , , , ,

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *