Det är frågor som ständigt är levande när man forskar och arbetar med ämnen som funktionsnedsättningar och sexualitet. Ett kritiskt granskande av normer och värderingar som omger oss, och som även skapas av oss, är angeläget för att utveckla kunskap coh nya perspektiv. Att vi alla är en del av dessa, och att vi ibland själva glömmer bort att vi faktiskt kan välja hur vi ser på oss själva och andra, gör det inte lättare…. kanske t o m svårare.

Robert McRuer har skrivt boken Crip Theory. Cultural Signs of Queerness and Disability. Boken är nyinsatt kurslitteratur på vårens kommande kurs Sexualitet och Funktionshinder, masterprogrammet i sexologi och tillika fristående kurs vid Malmö högskola.

Crip teori kan ses som en utveckling, en utvikning, från queer teori men här handlar det om funktionsnedsättningar. Crip = cripling= krymplig=negativt ord som tas upp och används i en teori som vänder på begreppen och frågar sig vad eller vem är egentligen normal? Vad är det som säger att en icke-funktionsnedsatt heterosexuell människa är mer normal, lycklig, lyckad än en funktionsnedsatt homo- eller bisexuell människa? Varför är det förstnämnde det mest åtråvärda sättet att vara, och allt annat blir i skuggan av detta? Crip teori handlar således om frågor om makt, självbestämmande, delaktighet, inanförskap och utanförskap och kategoriseringar.

Nu ska jag strax hämtas och föreläsa på Nobelgymnasiet i Karlstad om unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Åhörare är personal inom särskolan och LSS. Det känns lite extra roligt, eftersom jag är född i Karlstad och också gick mina gymnasieår här även om jag däremellan bodde på andra ställen i landet. Kommer jag att börja prata värmländska igen? Blev nästan lite full i skratt av kvinnan i hotellreceptionen – så välbekant men ändå så långt bort. Dialekter är roliga, personliga och utmanande. Ibland går de inte att förstå, om man inte kommer från den orten. Kanske är det på samma sätt med andra saker i livet – kan jag som icke-funktionsnedsatt helt förstå en människa som t.ex. är rullstolsburen? Troligen inte, men en sak är säker – om jag/vi fortsätter leva kommer vi alla att drabbas av nån form av funktionsnedsättning. 

Monica Z är ett självklart val att lyssna på denna dag i Värmland.  Underbar, genial och saknad…

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *