Av min kollega Niklas Eriksson, Malmö högskola, fick jag i min hand ett spännande faktablad om Internet för sexuellt innehåll. Det ges ut av World Internet Institute (ett oberoende forskningsinstitut som drivs och ägs av sina medlemmar) och avser att ge en objektiv bild av ett specifikt fenomen relaterat till Internet, utifrån resultaten från studien Svenskarna och Internet.  Drygt 2000 personer har svarat på intervjuer via telefon.

Resultaten visar bland annat att i stort sett alla internetaktiviteter ökar, och att 17 % av de vuxna användarna också använder nätet för att ta del av sexuellt innehåll.  Sexsurfande är den mest växande internetaktiviteten, även om den regelbundna användningen är relativt stilla.

Inte oväntat sexsurfar männen mer än kvinnor, oavsett ålder. Men det är främst den yngre generationen som är den flitigaste användaren. I åldern 51-64 så är det enbart 9 % av männen jämfört med 31% i åldersgruppen upp till 25 år. Männen surfar även mer regelbundet än kvinnorna.

I ett internationellt perspektiv sexsurfar svenskarna minst av alla de jämförda länderna, t ex 11 % av svenskarna år 2007 jämfört med 40 % i Tjeckien. Och i USA är det högre andelar regelbundna användare jämfört med det totala sexsurfandet. 

Intressant är att när vi i nätsexprojektet 2003 la ut en enkät om användandet av nätet för sexuella och kärlekssyften så angav 80 % av de närmare 2000 informanterna att de gjorde det. Men – märk väl – här ingick också alla mötesplatser i kärlekssyften, flirtande, inköp av sexleksaker m.m.

Möjligen är det lättare att svara ja på vissa frågor i en anonym enkät än i telefon, men det kan också handla om hur man ställer frågorna och vad man räknar in i att använda nätet för sexuellt innehåll.

Ja, det är i alla fall mycket som hänt sedan nätet blev en del av våra liv. Förr drömde man mer om att åka ut i rymden som en satellit….  det var tillräckligt spännande!

, ,

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *