Så lyder en replik ur filmen ”Välkommen, Mr Chance!” med Peter Sellers. I en intervju i HN :s lördagsbilaga i sept-okt fick jag frågan om vad sexologi är och svarade att det verkligen inte bara handlar om den sexuella akten, utan också om självbild, identitet, relationer, samhällsfenomen , kulturella normer och förhållningssätt. Ja, om livet självt!

För mig innehåller ämnet sexologi många existentiella frågor; vem är jag? vad vill jag med mitt liv? hur ska jag leva mitt liv? ska/kan/vågar jag skaffa barn? ska jag leva ensam eller tillsammans med någon? duger jag? känner jag mig älskad för den jag är? etc.

LIvet är ett själstillstånd. När Lill Lindfors och Agneta Lagercrantz samtalar om livet från A till Ö i boken ”Sa du gula höns?” kommer det fram till att livet känns så mycket starkare de gånger vi kan fånga ögonblicket precis som det är. ”Det är när vi inte försvinner bort i tankarna, utan öppnat sinnet utåg och tagit in det vi ser, hör och känner. Ett tillstånd som inbegriper hela människan, inte bara hjärnan.”

Jag lyfter ofta fram bredden i det akademiska ämnet sexologi och kanske ska jag börja säga att ämnet handlar om själstillstånd minst lika mycket som kroppstillstånd!;-)

Det regnar ute, ändå känner jag mig idag priviligierad i mitt yrke där jag kan sitta timmar vid datorn och arbeta med analyser, tentor och planering. Märkligt – idag känns allt ändå Happy – det är mitt själstillstånd. Just nu i alla fall.

, , , ,

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *