Förr var det lärosätet som ägde tekniken, påpekar forskaren Johan Lundin i senaste numret av Universitetsläraren (13/09), men nu är det studenterna som gör det. Alltfler tar med sig sina bärbara datorer till föreläsningssalen och antecknar direkt samtidigt som de är uppkopplade mot nätet. Uppgifter som läraren säger kan kollas direkt, eller kompletteras med liknande forskningsresultat.

I universitetens och högskolornas korridorer hörs ambiventa röster; visst ska vi hänga med i den senaste tekniken, men riskerar vi inte fusk, plagiat och mobbing på grund av detta?

Johan Lundin menar att utvecklingen inte går att hejda, men att universiteten måste bli bättre på att utbilda studenter i hur man använder  datorn för att söka kunskap på nätet. Nuförtiden behöver man inte nöja sig med kurslitteraturen eller sammanfattningar i kursböckerna, utan man kan via referenserna i artiklarna/böckerna söka sig vidare till mer litteratur, lyssna på kända forskares föreläsningar på nätet eller besöka deras hemsidor eller bloggar (!). Alltfler etablerade forskare skriver dessutom populärvetenskapliga artiklar som är lätta att söka efter och hitta.

Nu gäller det att universiteten börjar att förhålla sig till detta – på allvar. Vad blir konsekvenserna och vilka är de pedagogiska utmaningarna och möjligheterna, undrar Lundin?

Själv åker jag imorgon upp till Stockholm för att dels besöka Liber förlag och ha ett redaktionsmöte i arbetet med den tredje upplagan läroboken Sexologi, där jag är ny medredaktör, dels ha en populärvetenskaplig (!) föreläsning för personal vid särskolor, ungdomsmottagningar och gruppbostäder m.fl. på  Lafa ett samarbete med Stockholms stad: Kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar.

So well, nu är det bara att packa väskan igen  – going up the country…

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *