Så lyder titeln på Ungdomsstyrelsens rapport Unga om sex och internet. Här presenteras den senaste forskningen om ungas egna erfarenheter och attityder av att exponera sig sexuellt och sexuellt utnyttjande via interaktiva medier.

På löpsedlar kan man idag läsa med svarta bokstäver om hur nästan 2 procent har sålt sex, men givetvis vinklas det inte till att 98 procent aldrig har sålt sex. Det är en balansakt när forskningsresultat ska presenteras, och man som forskare kan ana sig till att det är de mörka sidorna som först och främst uppmärksammas.

När Sven-Axel Månsson och jag för ett par år sedan gav ut boken Sex överallt, typ?! Om unga och pornografi märkte vi att intresset inte blev så stort när våra forskningsresultat visade att de flesta unga faktiskt kan hantera den lättillgängliga pornografin utan att må alltför dålig tack vare fungerade strategier i form av främst trygga sociala nätverk. Självklart ska inte den mindre grupp som faktiskt mår dåligt vare sig negligeras eller bagatelliseras, men visst är det viktigt att allmänheten också får en känsla av allt som är bra i den unga generationen och allt som fungerar?

Inte minst ny teknik skrämmer ofta den äldre generationen och kan skapa ett avstånd. Genom att se internet som ännu ett sätt att kommunicera och interagera, båda socialt och sexuellt, kan man också se de positiva sidor som finns av att kunna ha fler arenor att verka på. Men, här finns förstås både de goda och de dåliga aspekterna av människors samspel.  Och de är dessa komplexa möten som är intressanta att veta mer om – inte att ytterligare svart-vitmåla världen.

Vad är det till exempel som driver unga människor till att lägga ut bilder på sig själva på nätet? Istället för att som vuxen ropa nej och fy, kan det vara spännande att fundera över dessa drivkrafter och bekräftelsebehov – behov som kanske vi alla har?!

Utifrån den forskning som jag själv medverkat i har jag sedan ”stöpt om” resultaten och skrivit en lättläst bok riktad till ungdomar ”Snyggast på nätet”, där jag försökt sätta mig in i varför och hur det kan kännas efteråt….

Mycket är allmänmänskligt, evigt och oföränderligt – även om medierna för att uttrycka det är olika!

, , , ,

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *