doktorandhandledare – det är frågan! I en aktuell gästkrönika i Universitetsläraren nr 10-11/09 skriver Lars Abrahamssson om svårigheten med att vara handledare för doktorander i dagens universitetsvärld.  Det är en mångakulturell värld, som avspeglar den kulturella rörlighet som kännetecknar det senmoderna samhället. Dessutom återspeglas nu realiseringen av de visioner som gällt utbildningsmöjligheter för fler grupper i samhället, än tidigare, både vad gäller social bakgrund och utanför storstadsregionerna.

För att undvika diverse kulturkrockar föreslår därför Abrahamsson regelbunden forskarhandledarutbildning med möjligheter till kontinuerliga seminarier och handledning även för handledarna. Eftersom livet och omvärlden är föränderlig så är förstås även handledaruppgiften det, slutar Abrahamsson sin krönika.

Själv kan jag bara hålla med och bekräfta att i den mångfacetterade situation som forskarhandledare står  mitt i , befinner sig även lärare på högre utbildningar. Om vi inte diskuterar dessa frågor på allvar, så riskerar en stor grupp studenter och doktorander att komma i kläm mellan tjusiga visioner och vardagens krassa konflikter, missförstånd och oklarheter vad gäller normer rörande lärande och relationer mellan lärare-student, docent/professor-doktorand och student-student.

Isländska artisten Björk går inte att placera in i något fack – och så är det förstås med studenter och doktorander också: som forskarhandledare och lärare ska vi bemöta det unika, men ibland krävs kunskap och handledning för det!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *