Efter en intensiv vecka, där till och med bloggandet kommit i skymundan ;-), kan jag nu pusta ut efter förra veckans docentföreläsning. Jag hade valt att presentera det akademiska ämnet  sexologi och beskriva de "tre ben", dvs. forskning, undervisning och praktik, som sexologin står på vid Malmö högskola

Även om Malmö högskola får ses som pionjär på många sätt, åtminstone vad gäller möjligheten att erbjuda en masterutbildning i sexologi, har sexologin långa anor i Sverige. Att  den kände botanikern Carl von LInné även höll frejdiga föreläsningar för läkarstudenterande på 1700-talet "Om sättet att tillhopa gå" är kanske mindre känt. Därför inledde jag med att kort läsa ur skriften, med fiktiga frågor och faktiska svar, där vi kan förstå  att somligt i dag är sig likt och annat inte:

Är det sant, Hr Linné att somliga kvinnor jagar som den värsta karl?

Tvivelsutan. En typ är i sinnet grym, är högfärdig och haver intet medlidande; de tindrande ögonen wäl kunna låcka en lättrogen gåsse att klifwa på sig, en sådan flicka åstundar, och är alltid benägen till coitum. Hennes kjött luktar och stinker ej som hos andre när hon svettas; hon sjunger gärna, särskilt sådant som kan förnöja hennes inbillning; hon går omkring hit och dit, att någon skall besöka hennes Fru Venus.


Här inleder professor Sven-Axel Månsson tillställningen, eftersom han
även sitter i docennämnden.

Jag presenterar sexologins "tre ben" – forskning, undervisning och profession

Dekanus Margareta Östman tackar för föreläsningen.

Rent formellt så rekommenderar nu docentnämnden rektor Lennart Olausson att besluta om min docentur i hälsa och samhälle, inriktning sexologi och sexualitetsstudier.

Puh!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *