Jag känner mig mycket hedrad över att Svensk förening för sexologi har nominerat mig för en plats i styrelsen för WAS (World Association for Sexual Health)! Att bli nominerad betyder inte alls att det är självklart att man blir vald, men det känns ändå som en ära.

Som de flesta läsare av denna blogg vet så är det världskonferens för sexuell hälsa i Göteborg inom kort; 21-25 juni. Temat är: Sexual Health & Rights: A Global Challenge och utgår från de åtta målen i deklarationen om sexuell hälsa för milleniet som antogs vid världskonferensern i Sydney 2007. De målen:

1. Att erkänna, främja, säkerställa och värna om sexuella rättigheter för alla
2. Driva på arbetet mot jämlikhet och jämställdhet mellan könen
3. Fördöma, bekäma och reducera alla former av sexuellt relaterat våld
4. Bereda en universell tillgång till en fullödig sexualundervisning och sexualinformation
5. Säkerställa att program för reproduktiiv hälsa erkänner den sexuella hälsans centrala roll
6. Hejda och vända spridningen av hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar
7. Identifiera, ta sig an och behandla sexuella problem, dysfunktioner och störningar
8,. Arbeta för att den sexuella njutningen betraktas i ett helhetsperspektiv som en komponent av hälsa och välbefinnande.

MInst 1000 deltagare är hittills anmälda till världskonferensen och tack vare beslut från förra biståndsministern Carin Jämtin och pengar från svenska UD får minst 100 deltagare från fattigare länder möjlighet att delta. Ungefär 300 föredrag kommer att hållas, förutom alla workshops och posterutstställningar.

Själv ska jag hålla två presentationer; dels om unga med intellektuella funktionsnedsättningar och användandet av Internet, dels om masterprogrammet i sexologi vid Malmö högskola. Dessutom ska jag troligen fungera som moderator vid något eller några symposium.

Valet av ny styrelsemedlem till WAS kommer att ske på tisdagskvällen, och det vore en spännande uppgift med möjligheter att både lyfta fram skandinavisk kompetens med vår långa tradition av sexualundervisning i skolan, kliniskt arbete och alltfler möjligheter till utbildningar i sexologi. Dessutom ger det en bred insikt i sexualitetens olika villkor i andra delar av världen.

Kanske är det dags att sjunga tillsammans…. !;-)

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *