Groucho Marx uttalade de bevingade orden för många år sedan och jag brukar citera dem på mina öppna föreläsningar i sexologi, särskilt när det kommit väldigt många åhörare.

Nu börjar en ny termin på masterprogrammet i sexologi vid Malmö högskola. V har nu två parallella kullar studenter, som under våren ska läsa kurser i bland annat Sexualitet i ord och bild, Politik, kultur och sexuallagstiflning, Sexuella livsstilar, riktningar och variationer och Sexualupplysning, prevention och rådgivning. Några ska dessutom skriva sitt examensarbete på 15 hp och antingen välja att ta en magisterexamen i sexologi eller fortsätta och skriva ytterligare ett 15 hp arbete för att det ska bli en masterexamen så småningom.

Det är spännande kurser som rymmer mycket intressant litteratur och relevant kunskap, som ska kunna vara användbara för praktiker och blivande forskare. Alltfler lektorer medverkar på programmet och bidrar med sin kunskap, som undervisare utifrån sin forskning. Likaså finns kliniker som med sin långa erfarenheter som terapeuter bidrar med sitt kunnande.

Låt det nya året bli sexologins år – ett utvecklande av ämnet utifrån ett professionellt perspektiv. Som mor till en  hårdrockare låter jag In Flames ödesmättade Alias pumpa in kraft och känsla i 2009!

Läs även andra bloggar om , ,

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *