Det är en vanlig fråga som jag får. Först och främst är det viktigt att veta att de flesta arbetar med sexologiska frågeställningar i den yrkesroll man redan har som exempelvis familjerådgivare, psykolog, gynekolog, kurator eller barnmorska. Några arbetar privat som sexolog med par och enskilda, eftersom det inte är så vanligt med tjänster inom dessa områden.

Om man vill läsa sexologi på masterprogrammet vid Malmö högskola så måste man först ha gått en akademisk utbildning som omfattar minst 180 hp, inklusive en c-uppsats. Se mer info på högskolans hemsida!

På hemsidan för Svensk Förening för sexologi går det också att få mer info.  Där kan man bland annat läsa om auktorisation för specialister i klinisk sexologi och för sexualrådgivare, eftersom titeln sexolog inte är skyddad och vem som helst annars kan kalla sig för det  utan relevant utbildning. Det här är alltså ett sätt att sätta en kvalitetsstämpel på den utbildning och den yrkeserfarenhet man har.

Men alla arbetar inte klinisk med behandling, rådgivning, prevention eller terapi. Många forskare också, och där är forskningsprogrammet Kön, sexualitet och socialt arbete vid Malmö högskola ett exempel på hur mångfacetterat området är. Gå gärna in och titta på de olika forskningsprojekt som har genomförts och som är på gång!

Vad innebär det att arbeta med sexologi? Ja, för min del handlar det om livet självt – på många olika plan. Om relationer med sig själv, med andra, kulturella och samhälleliga aspekter på sexualitet och kärlek, dess ljusa och dess mörkare sidor som drabbar oss människor.

I min blogg får man förhoppningsvis också en liten inblick….  eller gå in på sexualupplysaren.blogg.se

Nothing compares 2 u (vad nu det har med detta att göra – jo, kanske… )

Läs även andra bloggar om ,

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *