Sedan många år har jag regelbundet haft föreläsningar och kurser på Lafa i Stockholm om unga med intellektuella funktionsnedsättningar och deras möjligheter till kärlek och sexualitet. Torsdagen den 13 november är det dags för nästa föreläsning, och denna gång kommer det att vara en storföreläsning istället för en heldag med ett begränsat antal personer eftersom intresset för ämnet är så stort. Kanske går det fortfarande att anmäla sig?

Förkortningen Lafa kommer Landstinget förebygger aids, eftersom en av Lafas uppgifter är att förebygga att hiv sprids och andra sexuellt överförda infektioner och oönskade graviditeter. Målgruppen för föreläsningarna är först och främst personal som är anställda i Stockholmsregionen vid skolor, fritidsgårdar, ungdoms- och sjukvårdsmottagningar, regementen, föreningar och organisationer. Men ibland kan även kursdeltagarna komma från andra delar av Sverige, till en viss kursavgift. För dem i Stockholm är utbudet gratis!

Apropå hiv så blev ju årets nobelpris i fysiologi/medicin tilldelat upptäckarna av hiv- (Francoice Barré-Sinoussi och Luc Montagnier) och hpv-viruset  (Harald zur Hausen). Anna-Karin Asp, som är chef för Lafa, hoppas på att priset kommer att sätta hiv i fokus världen över, öka resurserna för behandling men även fokusera på det viktiga förebyggande arbetet med ökad kondomanvändning som behövs.

Utanför fönstret inte bara små, lätta moln, utan mörka, totalt omslutande regnmoln. Det vräker ner. Men Pugh själv lättar upp!

Läs även andra blogga om , ,

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *