I många år har jag som sagt föreläst kring ämnet unga med intellektuella funktionsnedsättningar och sexualitet. Ofta frågade personal och anhöriga vilka sexuella problem jag då ska ta upp. Nuförtiden vet de flesta att jag har ett annat fokus; sexuella möjligheter istället för svårigheter.

Vem kan säga att man aldrig upplevt osäkerhet, vånda eller nåt som känts problematiskt? Varför ska det vara särskilt förknippat med människor som har intellektuella funktionsnedsättningar?

Utan att på något sätt förringa de konsekvenser som funktionsnedsättningen kan innebära, så tror jag att det alltid är viktigt att peka på det som är bra, fungerar och som faktiskt även kan öka möjligheterna till livskvalité  oavsett om vi har en funtkionsnedsättning eller inte. Att  bara se det som är problematiskt gör oftast att vi förminskas som individer och begränsar våra valmöjligheter i livet.. 

Min första bok Sexualitet och Integritet pekade på hur man kan ge förutsättningar för information, kunskap, självkännedom till elever i särskolan, precis som det svenska samhället anser att det är självklart att ge det till elever i grund- coh gymnasieskolan sedan 1955 (eller var det 1956…).

Nåväl, det jag vill få fram är att sexualitet är så mycket mer än samlag, så mycket mer än löpsedlarnas svarta stora bokstäver om multipla orgasmer och läckra spetsunderkläder och mängder av tips. Att det handlar om känslor, behov och existentiella tankar kring att vara människa – oavsett kön, ålder, sexuell läggning eller funktionsnedsättning!

I ditt eget liv ska du va president!

 

WHO:s definition av sexualitet 

Läs även andra bloggar om , , ,

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *