Cecilia Löfberg har i sin avhandling "Möjligheternas arena? Barns och ungas samtal om tjejer, killar, känslor och sexualitet på en virtuell arena" (Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet) undersökt hur barn och ungdomar kommunicerar med varandra på Lunarstorms diskussions forum Flickor om pojkar och Pojkar om flickor och Sexualrådgivning. Här vågar man uttrycka mycket mer än på andra sociala arenor utanför nätet. Särskilt flickorna berättar om hur befriande det är att slippa bli bedömda utifrån den fysiska kroppen.

Här framkommer också hur pojkar och flickor förväntas vara, dvs här konstrueras kön, ofta utifrån stereotypa sätt. Men samtidigt förekommer en debatt mot dessa bilder, där tjejer och killar kan protestera mot schablonerna. På forumet om sexualitet menar Cecilia att frågorna är olika, beroende på om det är pojkar eller flickor som formulerar dem. Tjejer visar mer osäkerhet än killarna, och svaren till tjejerna är mer försiktiga än till killarna som istället uppmuntras.

Precis som i vår studie Sex överallt, typ framkommer att ungdomar behöver hjälp med att reflektera över alt de får veta och att ungdomarna själv vill diskutera! Och här är det förstås viktigt att inte glömma ungdomar med funktionsnedsättningar som också är ute på nätet, med liknande förhoppningar och önskningar om att kommunicera som alla andra – läs mer i min bok Kärlek,.nu

Barn av vår tid…

Läs även andra bloggar om , , ,

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *