Idag mötte vi (professor Sven-Axel Månsson, adjunkt Gunnel Brander och jag) ännu en ny kull masterstudenter i sexologi. Det är ett stort ögonblick när det höga sökandeantalet blir personifierat i ett antal ansikten, med ett nyfiket och entusiastiskt uttryck! De har framför sig tre år av studier på avancerad nivå enligt Bolognaprocessen, vilket får anses vara en ambitiös satsning inte bara från studenternas sida utan även från arbetsgivarnas sida. Enligt den pilotstudie som jag genomförde förra terminen i Kull 1, så erbjuder många arbetsgivarare studenterna tjänstledigt för studier, ibland med lön, uppmuntran och även andra förmåner (här har dock inte informanterna i studien specificerat vad).

Sammanfattningsvis visar detta att både arbetstagare och arbetsgivare anser att en akademisk utbildning i sexologi är värdefull och ska premieras på olika sätt. Vi är också måna om att följa studenternas förväntningar och erfarenheter av utbildningen, för att på det sättet hela tiden säkra kvalitén och hålla den på en nivå som motsvarar intentionerna

Man kan faktiskt säga att det är ett magiskt ögonblick när visionerna i uppbyggnaden av sexologi som akademiskt ämne och profession förmänskligas i form av studenternas uppenbarelse! Precis som när man sjunger Mozarts Lacrimosa – finns det nåt vackare?

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *