Ett litet smolk i bägaren är dock könsfördelningen i våra masterklasser i sexologi. Endast en minoritet är män, vilket kan tyda på att sexologin utvecklas till en kvinnodominerad profession. En förklaring är att rekryteringen är från yrkesområden och utbildningar där majoriteten också är kvinnor; sjuksköterskor, kurator och familjerådgivare.

Önskvärt vore förstås att masterstudenter i sexologi består av män och kvinnor med varierande yrkesbakgrund, skilda åldrar och olika sexuell läggning i syfte att på ett respektfullt och kompetent sätt möta människor i olika situationer och livsvillkor. Vår utbildning strävar därför efter att bredda referensramarna hos studenterna, oavsett egen unik bakgrund och situation.

Jag kommer återigen att tänka på Mozart, underbarnet, men också på de pojkkörer som rekryterade unga röster till musiken. Min pappa var en av dem som, en gång för länge sen, sjöng Ave Verum Corpus i Karlstad Domkyrkogosskör.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *