Your Love. Your Life.

Så heter MTV:s internationella kampanj Staying alive, som handlar om sexualkunskap för en ny generation unga! Idag medverkar jag i en expertpanel under 21th Congress of World Association for Sexual Health i Porto Alegre, där vi ska diskutera global sexuell hälsa bland unga och hur kunskap kan förmedlas på ett nytt sätt, genom att inkludera ungdomar runtom i världen. Först blir det en unik förhandsvisning av en dokumentär gjord av och med unga ”My sex life and everyone else’s”. Efter paneldiskussionen, som består av moderator och president i WAS, Kevan Wylie, ny medlem i världsstyrelsen och tidigare i ungdomsstyrelsen Antón Castellanos Usigli, grundaren och koordinator av Program of Studies i Sexuality i Brasilien Carmito Abdo samt co-founder av ”Let’s Talk about Sex Foundation…” Katarzyna (Kathy) Peichert, samt undertecknad.

Under dessa regniga dagar i Brasilien har det varit ett intensivt schema inomhus – tur att inte solen och några vackra vyer har konkurrerat och distraherat oss!;-) Tidiga mornar och sena kvällar är fyllda av egna och andras presentationer, sammanträden och gruppmöten. Däremellan förstås nätverkande med gamla och nya kollegor och vänner runtom i världen. Återigen har jag fått bekräftat hur sexologin nästan blir som en andra familj, och hur viktigt det är att få denna påfyllnad när vardagen hemma annars för många består av känslor av ensamhet och utanförskap. Och sällan är dessa fantastiska personer profeter i sina egna hemstäder!

Förutom att presentera min forskning om sexologi som profession och sexualkunskap i Sverige genom tiderna, så har jag även fått äran att ta emot WAS guldmedalj och hålla tacktal å docent Lars-Gösta Dahlöfs vägnar. Det var med stor sorg jag mottog beskedet att hans hustru blivit allvarligt sjuk och att han därför själv inte kunde komma och motta det prestigefyllda priset. När jag nu under tidig morgon fått beskedet att även han själv har skadats olyckligt och hamnat på sjukhus känns det dubbelt tråkigt. Måtte nu allt vända för dem båda!

Sent i går kväll blev valet av WAS nya styrelse klar! Enligt stadgarna är det 19 platser som ska fyllas i Advisory Committee, AC, förutom den executiva styrelsen, EC, som bland annat består av nuvarande och två föregående presidenter, samt kassör/sekreterare. Inom AC ska därtill fyra Associate Secretaries väljas och där blev jag vald som representant för Europa. I min nya roll ska jag nu än mer aktivt arbeta för att stödja EC utifrån min sexologiska kompetens och kulturella bakgrund. Jag berättar mer när jag har lärt mig uppdraget bättre!

 

 

Jobb, jobb och jobb…

Ibland känns det som att ”alla andra” hinner njuta av våren, medan man själv bara jobbar och jobbar. Förvsso visste jag att denna termin, och maj särskilt, skulle bli intensiv, men det är ändå svårt att föreställa sig stressen när dygnets timmar inte tycks räcka till för allt. Deadlines på ansökningar, avrapporteringar av forskningsprojekt, förberedelser inför undervisning, examination av olika kursuppgifter, forskarhandledning och författande av artiklar är bara några av de uppgifter som ska klaras av.

Å andra sidan har så mycket positivt hänt på sista tiden att jag ändå får kraft att fórtsätta både vardagar och helgdagar. I fredags var jag exempelvis i Stockholm och spelade in ett program i den kommande serien Sex-Byrån, som ska visas i höst. Det är en stor UR-satsning på sexualundervisning för unga med intellektuell funktionsnedsättning, vilket verkligen är angeläget och bra.

Intresserade masterstudenter på kursen Sexualitet och funktionshinder gör därtill att undervisningsperioden blir kul. Positivt är även att intaget till masterprogrammet i sexologi kommer att ändras till varannan termin istället för var tredje, på grund av det stora intresset.

Nästa helg är det dags för föreläsning i Köpenhamn på First global conference on contraception, reproductive and sexual health. Temat är då Sex education in Sweden och ingår i ett symposium som World Association for Sexual Health arrangerar. Vi är då flera i styrelsen som ska presentera olika aspekter på temat Sexual Health and Diversity.

Så,  det är bara att fortsätta lyssna på härlig musik som  ger sådan energi  att det inte gör något att sitta uppe sent- ”we’re up all night to be happy”!;-)