…. arbetade har, utan manga kanda sexologer och forskare genom tiderna. Bland annat tillbringade John Gagnon och William Simon en tid har och skrev bland annat Sexual Conduct, som manga masterstudenter i sexologi vid Malmo hogskola ar valbekanta med.

Nar jag gar igenom codsystemen och forsoker fa en uppfattning om vilka Kinsey och hans team intervjuade blir det tydligt att datamaterialet ar mest anvandbart for att uttala sig om yngre och valutbildade, framforallt studenter. Jag forsoker finna koder for funktionsnedsatta genom att prova olika ord som kan ha anvants pa den tiden, men kommer fram till att det helt enkelt var sa att manniskor med funktionsnedsattning levde pa institutioner under den tid da dessa undersokningar gjordes. Crippled ar det ord som anvands i en parentes for att beskriva "andra allvarliga defekter". I samma parentes anges aven spastic, paralyses, polio, breast removed, male catration, atrophy, birth defect.

Idag ar Crip-teorin pa fram marsch. Precis som gayrorelsen tog ett ord som anvants i negativ mening och gav det egen kraft och en positiv innebord, sa anvands nu ordet crip i empowerment syfte. Intressant hur politik, forskning, aktion manga ganger hor ihop nar det galler fragor kring sexualitet.

Jag har just avslutat ett mote med personal som arbetar med personer med intellektuella funktionsnedsattningar och sexualitet. De ar mycket intresserade av min forskning och de utbildningar som jag genomfort genom aren. Det ar sa roligt att traffa engagerade manniskor, som ar beredda att granska sina egna varderingar och soka ny kunskap i syfte att medverka till ett mer humant liv for andra.  Det kanns som att jag har tusen ideer nar det galler nya bocker och oversattning av de som annu enbart  finns pa svenska. For aterigen, svenska ar ett litet sprak….

Här står Pat och jag, förvisso lite morgontrötta,  tillsammans med Alfred!;-)

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *