Ikväll är det middag för dem som utdelats kanske världens mest prestigefyllda vetenskapliga pris, Nobelpriset, inom medicin, fysik, kemi, litteratur och fredsarbete. Intressant att notera är förstås att inget pris delas ut i beteendevetenskap eller mer samhällsvetenskapligt förutom ekonomi. Inte heller finns ett Nobelpris i musik, men idag tillkännages att Birgit Nilsson Foundation blir motsvarigheten inom musiken.

Virologen Birger Holmgren i Björn Larssons bok "Filologens dröm" beskrivs på tre sätt:
Han led inte av bristande självförtroende
Han kunde offra sin mor på sanningens altare
Han hade en storslagen dröm (som visar sig vara Nobelpriset)

Hur många forskare som drivs av drömmen om ett Nobelpris vet vi inte. Men att de flesta forskare inte alls har detta i åtanke i sitt dagliga värv är nog mer säkert. Andra drivkrafter som nyfikenhet och intresse för ett särskilt forskningsområde är tänkbart, likaså en strävan efter en akademisk karriär som kanske i någon mån fortfarande har en viss status och därmed lockelse.

Kommer det att bli en mer precis vetenskap? frågar journalisten riksbankschefen. Svaret blir lite luddigt, men kontentan är (förstås) att det beror på vilket vetenskapsområde det handlar om. Återigen påminns jag om avsaknade av vetenskaper som psykologi, sociologi, socialt arbete , sexologi m.m. som aldrig ens nämns i dessa sammanhang,,,,

Dessutom återkommer funderingar kring varför det är så få kvinnor som får Nobelpriset, även om de forskar inom de områden som är aktuella i dessa sammanhang.

Vi behöver stjärnor inom forskningen, säger rektorn för KI. Som tröst för alla forskare inom områden eller tillhörande ett kön, som sällan har en möjlighet att drömma om ett Nobelpris – tack för era insatser!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *