Nu har Medierådet kommit ut med sin tredje rapport där barn, ungdomar och föräldrar får ge sin syn på erfarenheter och upplevelser av media. För min del är det särskilt intressant att notera att av de 2000 tillfrågade unga är det allt färre som upplever att de ofrivilligt kommer i kontakt med sex på internet. Inställningen till innehållet på porr-och sexsajter tycks också bli alltmer negativ, jämfört med de tidigare studier som gjordes 2006.

Men det finns också stora genusskillnader i de ungas vardag. Det är betydligt fler flickor som blivit mobbade via mobiler och/eller internet, och likaså upplever flickor porren på internet som mer negativ än pojkarna. Det här är också sådant som framkom i vår kvalitativa studie om unga och pornografi, även om vi därtill menar att bilden kompliceras om man även analyserar kön tillsammans med ålder. Lägger man dessutom till klass och etnicitet, så inser vi att det är många faktorer sammantaget som påverkar våra värderingar, normer och även handlingsmönster.

Läs mer på Mediarådets hemsida, där man också kan ladda ner eller beställa rapporten. 

Gå dessutom gärna in på Elza Dunkels spännande blogg om nätkulturer!

Nyckelord  , , ,

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *