Det frågar jag i min senaste artikel i ett kommande nummer av tidskriften Intra – Om flerhandikapp och inlärningssvårigheter i kultur och samhälle. I min avhandling Får jag lov? visade det sig att de flesta ungdomar och unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar lever i en heteronormativ värld, där det verkar vara särskilt svårt att finna andra sätt än de gängse att leva sitt liv. En förklaring är den sexuella socialisationsprocess, som vi alla går igenom, men som blir särskild tydlig när man befinner sig i en beroendesituation till andra på grund av sin funktionsnedsättning. Då blir andras värderingar och uppfattningar mer avgörande.

Som en personal sa som jag intervjuade:

"Ok, att människor med intellektuella funktionsnedsättningar också är sexuella, men måste dom verkligen vara HOMOsexuella? "

Även om det inte är min åsikt som forskare som ska vara gällande, så kan jag inte låta bli att önska mångfald istället för enfald. Och heta känslor har en tendens att bubbla upp till ytan ändå, precis som källorna på Island….


Läs även andra bloggar om ,

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *