För att få en uppfattning om vilka som studerar sexologi på masternivå på Malmö högskola har jag gjort en mindre enkätstudie i den första kullen.

Det visade sig att majoriteten är kvinnor och bara ett fåtal män. Yrkesmässigt är de flesta  av dem som svarat socionomer, tätt följt av sjuksköterskor och barnmorskor. Några enstaka är psykologer och nån är lärare. I deras arbeten ingår redan idag sexologiska moment, framförallt av rådgivande och informativ karaktär. Intressant är då vilka pedagogiska konsekvenser det här får för oss som undervisar på progammet. Utifrån ett könsperspektiv är det förstås även viktigt att fundera över hur vi ska kunna locka till oss fler män!

Det här och lite till ska jag presentera på nästa nordiska konferens i sexologi (NACS) som i år är på Island den 4-7 september.

Om man är intresserad av att följa en masterstudents tankar och reflektioner så kan man läsa mer på bloggen Sexualupplysaren

Läs även mer: ,

Men än är inte sommaren slut – plötsligt drar vindarna från havet bort alla moln och fram träder återigen solen och värmer så där augustiskönt som den bara kan göra i slutet av sommaren.
Så en hyllning till professor Sven-Axel Månsson på masterprogrammet i sexologi med hjälp av Janis Joplin (han vet varför!;-.) och tilika en hommage till sommaren!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *