Precis hemma igen från ännu i dag på högskolan i Malmö, då vi blivit examinerade på distanskursen som ingår i den högskolepedagogiska utbildningen Akademiskt lärarskap, 15 hp. Jag har blivit mycket inspirerad av de pedagogiska former för kunskapsinhämtning som de nya teknikerna medger. Att kunna spela in föreläsningar till masterprogrammet i sexologi med lärare från andra universitet, städer eller länder och att ha videokonferenser där kursdeltagarna deltar geografiskt utifrån vad som passar dem bäst är några exempel på de stora fördelar som en distansutbildning medger.

Samtidigt går det inte att undvika att stöta på problem som tekniken på distansutbildningar fortfarande innebär. Detta kan skapa irritation och göra det svårare för kursdeltagarna att koncentrera sig på innehållet i kunskapsförmedlingen. Det är därför av största vikt att kursdeltagarna dels själva tränar och tar till sig den nya tekniken, dels att kursledningen i samarbete med tekniskt ansvariga strävar efter att minimerar de ljud- och bildstörning som kan uppstå.

En viktig aspekt då man skapar distansutbildning är frågan om bedömning. Vad och hur ska man som lärare bedöma distansstudenternas insatser, när man inte ses öga mot öga?  Jag har valt att låta studenterna skapa sin egen digitala portfolio, där de efterhand lägger in sina uppgifter. Dessa kan därefter kommuniceras både med kursdeltagare och med kursansvarig lärare. Portfolion blir så småningom en grund för bedömning av studentens insatser på kursen. Efter avslutad kurs kan den även tjäna som en meritportfölj för studenten, vid ansökningar till anställningar eller annan utbildning.

Min förhoppning är att de utmaningar som finns är av övergående natur och att tekniken fortsätter att utvecklas på det explosionsartade sätt som vi hittills har kunnat se. Troligen är progressionen av distansutbildningar fortfarande bara i sin linda. Och då kanske jag slipper några av alla resor jag gör, både kors och tvärs inom landet och utomlands! Fast vill jag det egentligen? ;-.) Tänk vad mycket jag har upplevt också!

Och till Malmö drar jag redan på onsdag igen…. Precis som Timbuktu och Simone Moreno!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *