Nu har jag kommit hem efter att ha föreläst om kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar i Molde, Norge. Den vackra stan på nordvästlandet ligger vid Romsdalsfjorden och pryds av en fantastisk utsikt med 222 toppar. Solen värmde, och snön låg vit på bergen och speglade sig i vattnet.

De skandinaviska länderna var under slutet av 1950- och 1960-talet företrädare för en syn som byggde på varje samhällsmedborgares rätt till materiell standard och levnadsvillkor som liknade dem som andra medborgare har. Lagstiftningen förändrades så småningom utifrån det allmänna socialpolitiska uppvaknandet, och reformer rörande självbestämmande, normalisering och integrering genomfördes i slutet på 1960- och början av 1970-talet, som skulle ändra levnadsvillkoren radikalt för familjer med barn med funktionsnedsättningar. Det ansågs nu bättre för barn att växa upp i en familj, omgiven med sina närmaste omkring sig, än på en anstalt eller specialskola. På så vis skulle helt nya utvecklingspsykologiska möjligheter för barnet med funktionsnedsättning skapas.

Det här har jag kopplat till möjligheter för kärlek och sexualitet i min forskning. Hur kan man öka möjligheter till självbestämmande för människor som på grund av sin funktionsnedsättning är beroende av andra? Vad är "normalt" när det gäller sexualitet, och vem bestämmer det? Vad är egentligen sexualitet? Hur kan man som professionell bidra till ett ökat välbefinnande i livet, i vid bemärkelse? Temat berörde den engagerade personalen inom vuxenhabiliteringen vid olika kommuner i nordvästra Norge som kommit för att delta. Det enda vi med säkerhet kunde fastställa efter dagens slut är att sexualitet är så mycket mer än samlag och att ett breddande av sexualitetens uttryckssätt är viktigt för alla, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Och att väldigt mycket är allmänmänskligt, såsom längtan efter att duga, räcka till och ha någon som står en särskilt nära.

På kvällen åkte vi på utflykt längs med Atlanthavsvägen, som är korad till århundradets byggverk i Norge. Sen åt vi förstås fisk och skaldjur på ett värdshus i Molde!

Läs mer: Löfgren-Mårtenson, L. (2005) "Får jag lov?" Om sexualitet och kärlek i den nya generationen unga med utvecklingsstörning. Studentlitteratur (www.studentlitteratur.se)

Lisa Ekdal angående svårigheter att veta sanningen om hur allt egentligen fungerar.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *