De ord som på engelska ofta kallas "four-letter-words" kallas på svenska  "fula" eller "runda". Men hur kommer det sig att fula ord blivit fula? undrar folklivsforskaren Bengt af Klintberg i sin folkloristiska och kulturhistoriska essä "Kuttrasju". 

Ett svar är att ursprungsbetydelsen har glömts bort.  Från början härstämmar flertalet av de svenska runda orden till helt andra betydelser och de sexuella innebörderna är något som tillkommit efterhand och så småningom använts så flitigt att de blivit identiska med dessa.

Under 1600- och 1700-talet kunde många svenskar ta de folkliga könsorden i sin mun utan att äventyra sin sociala ställning. Men tabubeläggningen kom med den borgerliga kulturens framväxt under 1800-talet. Jonas Frykman och Orvar Löfgren, etnologer som jag nämnt flera gånger tidigare i denna blogg, förklarar i boken "Den kultiverade människan" att det var då som borgarklassen var tvungen att uppträda på ett sätt som kunde legitimera sin sociala ställning, och därmed skilja som från arbetarklassen.

De runda orden förvisades till drängstugor och soldatkaserner och släpptes fram under alkoholens rus. Orden skrevs på väggar i dass och pissoarer och blev därmed impregnerade med urin och förvandlades till "fula". Och därmed tillkom även den sexuella laddningen….

Så här i juletider vill jag istället påminna om alla andra ord som också innehåller fyra bokstäver – GOTT NYTT till exempel! Men först Kim WIlde för tjugo år sedan….

Läs även andra bloggar om , , ,

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *