Läser med stor entusiam och igenkännande Billy Ehn och Orvar Löfgrens bok Hur man blir klok på universitet. Det är en etnografisk, kvalitativ studie, som beskriver akademin inifrån. Här granskas korridorssnack. seminariekultur,  teamanda, upptäckargläda, rivalitet och konkurrens i en salig blandning – precis som i den akademiska vardagen! Det är himmel och helvete på samma arbetsplats, som någon sa!

Hur gör man för attt lära sig alla oskrivna regler som (blivande) akademiker? Och hur hanterar man alla blandade känslor inför och inuti den akademiska världen, inför kolleger och inför olika sätt att nå forskningsresultat? Inför den enes beviljande av forskningsmedel och den andres (återigen) nekande av detsamma?

Egentligen är det märkligt att inte fler deckare på temat " Professorns död!", "Doktorandens tvivlande moral" eller "Det vetenskapliga slutet" skrivits.

Det är (ännu) en idé, av alla skönlitterära som snurrar i mitt huvud.

LÅt oss lyssna på Unwritten…

Läs även andra bloggar om , ,

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *