Jag, en hubb!

Samhället, och därmed yrkeslivet, förändras – måhända i en allt snabbare takt. Projektanställningar, möjligheter att jobba hemma, nya chefsroller, behov av specialistkompetens m.m. skapar också förändrade behov av nätverk. Ämnet sexologi är exempel på ett område som kräver nätverk för att uvecklas och fördjupas. Det är ett fåtal personer som idag besitter kompetens runtom i världen och som ofta kan känna sig ensamma var och en för sig. Men genom gemensamma konferenser, föreningar, mejllistor, bloggar m.m. – fysiskt och/eller i cyberspace  – skapas ändå möjligheter till kontakt.

Att vara generös med sina nätverk och se till att kompetenta personer i sin tur får träffa varandra, är en viktig del i ökade möjligheter för att ytterligare utveckla ämnet sexologi genom  gemensama nationella och/eller internationella orskningsprojekt, undervisningsutbyten och klinisk verksamhet.

En hubb är en dosa som kopplar ihop olika nätverk. Nicholas A Christakis, författare till Connected, menar att mänskliga nätverk fungerar likadant. Det är länkarna mellan människorna som avgör hur starka och utvecklade de är.

Björn Ranelid, som jag föreläst tillsammans med på en forskningskonferens, är på ett sätt också en hub genom sitt gränsöverskridande sätt att verka mellan litteraturen, föreläsandet och musiken. Många retar sig på honom, men jag tycker han är modig som sticker ut hakan! Själv fick jag hans bok ”Synden” i present efteråt. – passande till en sexolog!;-)

Ännu mer nytt

Nu har jag bytt webbplats för min blogg, så att all info går att hitta på samma sida som min hemsida. Hoppas det underlättar för intresserade läsare!

Äntligen är filmen från min föreläsning om sexolog som profession på En akademisk kvart klar! Duktiga tekniker kunde till slut rädda ljudet!

På torsdag är det dags för doktorand Malin Lindroths mellanseminarium på Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola. Den träffande titeln är : När chans övertrumfar risk – en pragmatisk syn på sexualitet bland tvångsomhändertagna ungdomar. Så småningom ska materialet omarbetas bland annat till en SiS-rapport – mer om detta då.

Men dessförinnan är det idag dags för doktorand Jack Lukkerz att berätta om sitt avhandlingsprojekt om sexualkunskap i gymnasiesärskolan. Det är på Centrum för professionsstudier, Malmö högskola.

Imorgon berättar jag om mitt paper ”Hip to be crip?” Om crip teori, sexualitet och personer med intellektuell funktionsnedsättning på ett seminarium vid Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet.

Så ser vardagen ofta ut för en forskare; isolerad skrivtid varvas med föreläsningar då tankar testas, omformuleras och ibland revideras i diskussion med andra forskare. Den ensamma tänkaren som så ofta symboliserar kunskap och kunskapsbildning finns sällan i verkligheten….

Till sist, den tråkiga nyheten om Whitney Houston som återigen visar hur sällan yttre framgång avspeglar sig i inre lycka. My love is your love – en hyllning till henne med en av de mest fantastiska låtarna!

 

Tryckt och otryckt!

Igår kom artikeln ”Marginaliserad sexualitet – tvångsomhändertagna ungdomas attityder, erfarenheter och handlingar” ut i Socionomen Nr 1/2012, Forskningssupplement Nr 31. Det är alltid spännande att se hur den text med forskningsresultat som man arbetat med, under ofta en längre tid, ser ut i tryck! Artikeln,  med arbetsnamnet Korsetten och Liljan;-) med tanke på dess illustration, är doktorand Malin Lindroths första, en av rätt många för min del och troligen en av ett oräkneligt antal för Sven-Axel Månsson. Lika kul, oavsett!

För den som är intresserad finns nu ett antal exemplar av en av mina första böcker Får jag lov? Om kärlek och sexualitet i den nya generationen unga med utvecklingsstörning till utförsäljning för 150:- . Mejla direkt till mig om ni vill beställa, så får ni den signerad!;-) charlotta.lofgren-martenson@mah.se

Därefter kommer den enbart att finnas som e-bok. Så är ju livet i bokbranschen! Men nu är det strax dags för möte på Liber och bland annat diskussion om nya bokplaner! För hur som helst, så tror jag påståendet att pappersboken är död är betydligt överdrivet….