Fördom & Stolthet

Nyligen fick jag i posten ett paket med ett nytt material om normer kring kärlek och sexualitet, som heter Fördom & Stolthet . Paketet innehåller en bok, film och en kortlek samt en handledning till materialet. Det är riktat till personer som har en intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning, men kan även passa andra som vill ha en lättare text tycker jag!

Materialet är gjort av forum SKILL och Kvinnofolkhögskolan och är finansierat av Allmänna Arvsfonden. Jag har haft glädjen att vara ”bollplank” i projeket, och dessutom intervjuad i boken och med i kortleken!

Längst fram står det ett citat av Victor Hugo ”Livet är en blomma och kärleken dess nektar”. Det passar bra denna dag då en av mina bröder fyller år, och det snart är dags att sticka iväg till Indien som, förhoppningsvis en flash packer, och inte enbart back dito!;-) Så snart kopplar jag ner mig och övergår till en unplugged tillvaro….

Avidentifiering!

Enligt Socialstyrelsens terminologibank betyder avidentifiering att ett prov fortsätter att existera som enskilt prov, men möjligheten att identifiera provgivaren via provet har upphört. Inom kvalitativ forskning, exempelvis intervjustudier, talar man oftare om konfidentialitet, dvs att privata data som identifierar undersökningspersonerna inte kommer att redovisas (se t.ex Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun).

Idag tänkte jag ändå röja identiteten på den nya doktorand som nu antagits på forskarutbildningen vid Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö högskola! Det är Jack Lukkerz som ska arbeta med Steg 2 i det pilotprojekt som jag håller på med om sexualkunskap i särskolan! Forskningsplattformen Handikappvetenskap, inriktning habilitering är fortsatta forskningsfinansiärer, vilket vi är mycket tacksamma för!

Som forskarhandledare så tycker jag det är mycket kul att projektet även faller väl ut tillsammans med det andra doktorandprojektet om sexuellt riskbeteende bland tvångsomhändertagna unga som Malin Lindroth arbetar med! Synergieffekter blir förhoppningsvis goda av dessa samverkande aspekter av projekten och kan leda till att 1+1= minst 3!

Hårt arbete ger ibland resultat…

…. men förstås inte alltid! Det finns en massa viktiga och nödvändiga arbetsuppgifter som knappt syns, iaf inte för någon längre tid. De flesta saker som vi människor kämpar på med får ju sällan konkreta resultat. Men ibland så syns och märks det och då är det extra kul!

Förra veckan så damp den första lättlästa Emma-boken ner i brevlådan på danska! Där heter den Sofies sommer och det får jag väl lära mig att leva med!;-) Kul är också att jag hört att den ligger högt på en dansk beställningslista!

Förra veckan kom även den Nya Omsorgsboken, nu med redaktörerna Lena Söderman och Sivert Antonson. Det är en efterlängtad reviderad version av en klassiker, som kom ut för första gången för fyrtio år sedan med Karl Grunewald och Ann Bakk som redaktörer. Det är således en ära att nu få vara en av medförfattarna i boken med ett eget kapitel om kärlek och sexualitet bland unga med intellektuell funktionsnedsättning!

Ett annat arbete som numera till stor del övertagits av nuvarande ämnesgruppen i sexologi, då jag för närvarande har heltid forskning, är förberedelse inför det fjärde intaget masterstudenter i sexologi. För första gången erbjuds nu masterprogrammet redan till våren och kommer troligen därefter att utlysas var tredje termin. Om du är intresserad så sök före 15 oktober!

Solen skiner ute och inne – även fler glädjande besked har kommit idag, men det är inte offentligt ännu….  Lördagens Les Miserables känns långt borta:-)