”Sorgen och glädjen de följa varandra….”

Ibland tycker man att den ena dagen följer den andra helt likt. Ofta går de små glädjeämnena oss förbi och vi längtar efter att STORA lyckohändelser ska infinna sig! Examen, befordran, födelsedag, forskningspengar…. Javisst, blir man glad! Men om man ger sig tid att märka att en gråmulen morgon med snöblandat regn plötsligt spricker plötsligt upp i lite solsken, så infinner sig en annan slags lycka. Lugnare, mer återkommande och framförallt – lättare att uppnå!;-)

Fantastiskt är också att läsa årsrapporten för 2010,  som redogör för verksamheter världen över i World Association for Sexual Health! Jag måste kanske påpeka igen att allt som görs sker ideellt av forskare och kliniker, som i sin tur ofta får hjälp av sexologistudenter.

Men, lika sorgligt är det att få veta att en av våra kära och kompetenta medarbetare i styrelsen hastigt gick bort i nyårshelgen: Dr. Juan Jose Borras-Valls July 15, 1954 – December 31, 2010. Så plötsligt kan också döden komma och förändra allt på en kort stund och därefter blir ingenting sig likt. Särskilt förstås för den närmaste familjen, men i detta fallet även för sexologin!

Det som kan låta som en kliché blir återigen så viktigt; ta vara på varandra, ta vara på denna korta stund på jorden. Ge varandra beröm, stötta varandra som personer och i yrkeslivet! Se till att akademin blir den kreativa och utvecklande samverkansmiljö, som gjorde att många av oss sökte sig hit, och inte ett rum för konkurrens och intriger. Här kan sexologin ses som en förebild, där olika discipliner bidrar till en helhetssyn på människan i sitt samhälleliga och kulturella sammanhang, och där pionjären och förebilder inspirerar andra och varandra att fortsätta kunskapssökandet och möta sexologiska frågeställningar på strukturell och individnivå! Vad är det annars för mening med allt?

Nytt år, nya förutsättningar och utmaningar

Så är den långa jul- och nyårsledigheten över och vardagen är här för de flesta. För egen del den första julen i en ny stad och i ett nytt hem. Gamla vanor och traditioner blir lite annorlunda när de utförs i ny miljö, även om handlingarna är desamma. Lite som när man byter arbetsplats; man utför samma sak men tillsammans med nya människor i en nya miljö och så blir det annorlunda! Även det gjorde jag förra året.

Jag har nu intervjuat i dags dato 32 sexologer och har ytterligare några intervjuer inbokade. Det som slår mig är bland annat hur snarlika vissa av arbetsuppgifterna kan vara, men ändå helt olika då de utförs i olika miljöer – tex. på sjukhus, inom kommunens familjerådgivningen, i privatpraktik eller skola.

Professor Tomas Brante skriver i kapitlet Professioners identitet och samhälleliga villkor (i Selander (red) Kampen om yrkesutövning, status och kunskap om vikten av att professioner analyseras i ett vidare socialt sammanhang. Förutom den specifika arbetsplatsen handlar det då bland annat om i vilket samhälle den professionelle verkar och i vilken politiskt system. Med andra ord: Inom vilka villkor verkar den professionelle?

Just nu verkar jag på mitt hemmakontor med utsikt över Malmös klassiska ”skyskrapa” Kronprinsen rakt fram, och om jag riktigt sträcker på huvudet åt andra hållet kan jag ana den nyare skrapan Turning Torso. Det kommer att bli en hel del skrivarbete hemifrån i ensamhet under våren, av många skäl, och däremellan intressanta seminarier och möten med andra forskare. De rader jag skriver kan då uppfattas av mig på ett sätt, och av andra på ett helt annat sätt. Det är i det spänningsfältet som utmaningarna som stimulerar finns! God fortsättning på 2011!