Professor

Sedan 1987 är jag medlem i SFS (Svensk Förening för Sexologi), som är en yrkesförening. Dessutom är jag medlem i IASR (International Academy of Sex Research) sedan juli 2004. Under åren 2009-2017 satt jag i styrelsen för WAS (World Association for Sexual Health).

Jag har en doktorsexamen i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, och en vidareutbildning i sexologi vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Jag är auktoriserad klinisk sexolog via NACS (Nordic Association for Clinical Sexology). Numera arbetar jag som professor i hälsa och samhälle med inriktning sexologi och sexualitetsstudier, Malmö universitet. Under åren 2007–2010 var jag programkoordinator för masterprogrammet i sexologi, och under 2014-2017 arbetade jag som föreståndare för Centrum för sexologi och sexualitetsstudier. För närvarande har jag ett uppdrag som forskare i SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights)-teamet vid Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet.

Jag ingår i en grupp sakkunniga rörande Sexual Health inom världshälsoorganisationen WHO, och i en expertgrupp för Sex education and Disability inom BzGA WHO Collaboration Center.

WAS Advisory Board

BÖCKER

Under åren har jag publicerat vetenskapliga och populärvetenskapliga böcker och artiklar om främst unga med intellektuella funktionsnedsättningar och sexualitet, sex och kärlek på internet samt om unga och pornografi. Läs mer under rubriken Böcker.

Jag skriver även skönlitteratur för unga som av olika skäl föredrar en lättläst text. Drömmen om Danskungen har även inspirerat till  uppsättningar som musikal. En annan bokserie handlar om Emma, och den finns både på svenska och danska. Nytt är att flera av dessa böcker nu kommer ut som e-böcker och som print-on demand.

INTRA-PRISET

Under Intradagarna tog jag emot 2018 års Intra-pris för mitt arbete för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ha rätt till sin sexualitet. Intra är en stiftelse som grundades av Karl Grunewald,  vars arbete haft stor betydelse för samhälleliga reformer som förbättrat livsvillkoren för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Därför var det en ära att mitt arbete som forskare, föreläsare och författare till både facklitteratur och skönlitterära lättlästa böcker om kärlek och sexualitet uppmärksammades.

RFSU-PRISET

För mitt sexologiska arbete med unga med intellektuella funktionsnedsättningar hade jag glädjen att få 2003 års RFSU-pris. Det ser jag både som en stor ära för min egen del, men framförallt synliggör priset människor som själva har svårt att göra sina röster hörda och som självklart har rätt till ett liv med kärlek och sexualitet utifrån sina unika förutsättningar.

ÖVRIGA UPPDRAG I URVAL

Koordinator för World Sexual Health Day sedan 2010. Arrangör: WAS.  Världsdagen vill synliggöra olika teman knutna till sexuell hälsa och sexuella rättigheter, exempelvis Sexualitet och migration och Sexualitet och funktionshinder. Olika föredrag med en blandning av forskare och kliniker föreläser den 4 september varje år bland annat på Malmö Stadsbibliotek.

Moderator vid särskolans rikskonferens 7-8 maj 2008 i Varberg. Konferensens tema var livskvalitet – Det ska va gôtt å leva. Skolminister Jan Björklund inledde konferensen och Sören Olsson, pappa och författare, avslutade. Konferensen lockade runt 800 deltagare från hela Sverige, och ytterligare 250 personal från Varbergs kommun. Se info med återblickar www.sarkonf.se.

Årets vårtalare i Varberg 2007. Temat var ordet ”kanske”, som består av de två orden kan ske, för att påminna oss om att ta vara på de möjligheter vi alla har inom oss istället för att tveka.

Koordinator för World Sexual
Health Day i Malmö, 4 sept 2010
Mottar 2003 års RFSU-pris
Mottar 2003 års RFSU-pris

Har kontinuerligt deltagit i sexologikongresser:

NACS (Nordic Association for Clinical Sexology)

 • 1991 Hindås
 • 1993 Örenäs slott
 • 1997 Saltsjöbaden
 • 1998 Rungsted Gaard
 • 1999 Grimstad
 • 2000 Kallviken
 • 2001 Visby
 • 2003 Pärnu
 • 2006 Göteborg
 • 2007 Köpenhamn
 • 2008 Reykjavik

EFS (European Federation for Sexology)

 • 2010, Porto.

WAS (World Association for Sexual Health)

 • 2001 Paris 2001
 • 2007 Sydney
 • 2009 Göteborg
 • 2011 Glasgow

IASR (International Academy of Sex Research)

 • 1999 New York
 • 2004 Helsingfors
 • 2006 Amsterdam
 • 2008 Leuven
 • 2011 Los Angeles