Även andra v-utbrott än vulkaner kan hota

Imorgon  bitti är biljetten beställd till den europeiska sexologikonferensen i Porto och i samband med det sammanträde med världsstyrelsen i sexologi, där jag är ledamot. Nu verkar hotet från vulkanutbrottet på Island ha minskat på flygtrafiken, men istället har jag fått ett ordentligt virus som framförallt satt sig på rösten. Vad ska jag göra utan min röst på en stor internationell konferens? Hur kan jag då kommunicera med andra? Är det meningsfullt ur professionell synpunkt, förutom att det förstås är trist och jobbigt att resa när man inte mår bra.

Jag kommer att tänka på docent Jens Rydströms  intressanta föreläsning på masterprogrammet i torsdags, och hans reflektioner utifrån crip-teori. Vem är funktionsnedsatt, och vad skiljer den personen från en ”vanlig”? Och vem bestämmer vad som är normalt och idealt? Just nu är det jag som är funktionsnedsatt. Och jag är en frustrerad ”funkis”, inte tu tal om det. Alla saker som annars kommer så lätt och snabbt ur min mun, stannar nu inne i mitt huvud om det inte utmynnar i ett hest ohörbart väsande. ”Va?” undrar närstående, andra ser mer frågande på mig när jag inte kan svara direkt på en fråga utan försöker kommunicera med hjälp av hemsnickrat teckenspråk. ”JAG KAN VISA DIG” säger vissa övertydligt och högt, medan andra börjar viska och själva gestikulera med händerna. Ja, intressant är det i alla fall att tillhöra ”dom andra”, ”dom funktionsnedsatta” och ”dom knepiga”.

Kanske kan man precis som i en av berättelserna i Jonas Karlssons novellsamling ”Den perfekte vännen” kommunicera genom olika låttitlar. Just nu skulle jag i så fall vilja förmedla känslan i soulsister; hey musikvän, syster  – med mitt eget tillägg; gör mig frisk! Och påminn mig om det priviligerade med att ha en funktionsnedsättning som förhoppningsvis är övergående.

 

Opponera på uppsatser

I månadsskiftet maj-juni ska masterstudenterna i Kull 1 och Kull 2 försvara sina uppsatser i sexologi vid Malmö högskola. Några skriver uppsatser som omfattar 15 hp och andra skriver 30 hp. Man kan alltså välja om man skriver en 15 hp och tar en magisterexamen efter två års studier på halvfart, eller om man skriver en till 15 hp under det tredje året och lägger ihop dessa till en masteruppsats. Eller så skriver man 30 hp direkt under den sista terminen.

Nu har vi ett antal spännande och intressanta uppsatser på gång som handlar om allt från sexologiskt bemötande av cancerpatienter i vården till analys av klamydiadiskursen i Sverige. Vi anlitar opponenter både från Malmö högskola, men också från andra lärosäten, som ska granska dessa arbeten utifrån ett kritiskt vetenskapligt perspektiv.

Hela masterprogrammet, och all akademisk utbildning, har som en röd tråd träning i kritisk granskning och att argumentera och försvara sina teser både muntligt och skrift. Samtidigt ska man visa en ödmjukhet inför olika sätt att se på fenomen och inför olika sätt att genomföra studier. Traditionen att kritiskt granska och värdera vetenskapliga arbeten på detta sätt är lång och fanns redan vid medeltidens universitet.

Vad är då en opposition? Granskningen har olika benämningar beroende på vilken nivå inom den akademiska världen man befinner sig på, och kallas disputation när det gäller avhandlingar. Deltagarna har olika benämningar utifrån sina olika roller; författaren kallas respondent, granskaren opponent och därtill brukar det finnas en seminarieledare, som oftast är handledaren eller examinatorn, som hälsa alla välkomna och ger en kort introduktion till ceremonin.

Denna kan se lite olika ut  beroende på vilken vetenskapsdisciplin man tillhör, men oftast följer det en given gång där opponenten först gör en sammanfattning av uppsatsen och därefter en noggrann genomgång och granskning av syfte, frågeställningar, litteraturgenomgång, metod/genomförande, val och användning av teori samt av hur analysen gått till och därtill av resultaten. Karaktären ska vara ett öppet, intressant och spännande akademiskt samtal, där respondenten får en chans att försvara och förklara sig och gärna också lära sig nytt. Oppositionen kan således ses som ännu ett lärotillfälle. Vid Malmö högskola kan man finna dokument som beskriver oppositionen närmare.

Tyvärr upplevs inte alltid oppositionen som positiv av responden. Man tycker kanske inte att man fått en ordentlig chans att förklara sig eller att opponenten fokuserat ”fel” saker.  Förmodligen är det också en del av livet – det blir inte som man tänkt sig, men ibland kan man långt efteråt komma på att det också var lärorikt!

Nu önskar jag alla lycka till, då jag vet att en del studenter är oroliga och undrar hur det ska gå. God Knows….;-)

Vår, förändringar och nya möjligheter i sikte…

Så har det åter gått några intensiva veckor, med pendling, jobb och familj. När vardagen är krävande behöver man ibland påminna sig om allt som man har att vara tacksam över. Sen är det viktigt att våga förändra det som går att ändra, och acceptera det som är som det är. För min del innebär det en flytt till Malmö till sommaren tillsammans med familjen.

Med vårljuset känns det ofta som att nya möjligheter öppnar sig. Till exempel finns nu länken för att anmäla sig till den tredje kullen på masterprogrammet i sexologi ute på Malmö högskolas hemsida!

Spännande är också att följa masterstudenternas uppsatsarbete denna vår! En av studenterna har till exempel gett ut en bok om SET (social och emotionell träning) och sex- och samlevnadsarbete, och ska nu undersöka lärares upplevelser och erfarenheter av denna vidareutbildning. En annan skriver om vilken betydelse personalen på synrehab har för att stärka blindas förmåga att flirta och skapa intima relationer.

Nu ska jag packa väskan för att åka till Universitetet i Agder. Sven-Axel Månsson och jag ska föreläsa på deras sexologiutbildning, som drivs av Elsa Almås och Esben Esther Pirelli Benestad. De båda har vid ett flertal tillfällen föreläst hos oss i Malmö, så vi får utbyta tjänster med varandra. Imorgon blir det kavaj på, men så här tjusiga var Esben Esther och jag på Island 2008 på NACS-mötet!

 

Sexualitet och funktionshinder

För dem som är intresserade av ämnet intellektuella funktionsnedsättningar och homo- och bisexualiteter kan rekommenderas sajten Social Care TV. Där kan man hitta videinslag med intervjuer med bland annat Richard, som berättar om sitt liv och det bemötande han fått som homosexuell och funktionsnedsatt. Här finns också tips för personal och intervjuer med forskare. Med tanke på hur lite uppmärksamhet ämnet fått hittills, så är detta angelägen kunskap att sprida.

För övrigt vill jag igen påminna om möjligheten att anmäla sig till kursen Sexualitet och funktionshinder, 8 hp, på Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola. Den ingår  både i masterprogrammet i sexologi och erbjuds som fristående kurs.

Förutom intressanta föreläsningar med kliniker och forskare både från Malmö högskola och från andra universitet i landet ingår dessutom storföreläsningen Sexualitet och funktionshinder i konst och forskning med den omtalade fotografen Elisabeth Ohlson Wallin och undertecknad den 29 april 13-16. 

Sen ska vi även se Moomsteaterns föreställning Oz onsdagen den 21 april kl 18, samt dagen därpå yssna på KJell Stjernholm, teaterns grundare.

Så missa inte en spännande kurs med möjligheter till nya kunskaper och upplevelser!

Även Melodifestivalen har ju förresten uppmärksammat begåvade människor med intellektuella funktionsnedsättningar, så Malmö högskola ska väl inte va sämre!;-)

Kursstarter och jubileum

Igår var det kursstart med masterstudenterna i sexologi på deras sjätte och sista termin vid Fakulteten för HÄlsa och samhälle, Malmö högskola. Nu är det dags att skriva masteruppsats och känslor av förväntningar, iver och lite oro blandas bland författarna. Men mest tror jag många ser fram emot att till sommaren gå ut med landets första masterexamina i sexologi – det är ett historiskt steg!

Idag är det dags för jubileum för RFSU i Malmö som fyller 75 år och för RFSU gruppen som fyller 20 år. Föredragshållare är bland annat Katarina Lindahl, tidgare generalsekreterare i RFSU och nuvarande Åsa Regnér.

Själv ska jag tala om Sexologi som akademiskt ämne och ska passa på att berätta både om masterprogrammet i sexologi och nämna det nya forskningsprojekt som jag ska påbörja i juni vid Centrum för professionsstudier – Professionaliseringen av sexologer.

Så, vi drar till Malmö….

Extra! Extra! Fristående kurser för alla (nåja…)

Nu är det bestämt att följande kurser, som ingår i masterprogrammet i sexologi, även kommer att erbjudas som fristående kurser. Behöriga är de som har en magisterexamen eller motsvarande. Titta gärna närmare på kursplanerna i följande spännande kurser! Både kommer dessutom att ha intressanta och kompetenta föreläsare inom respektive områden och tar upp angelägen och aktuell forskning. Kursen Sexualitet och funktionshinder gästas exempelvis av Moomsteaterns ledare Kjell Stjernholm och av den uppmärksammade och prisbelönta fotografen Elisabeth Ohlson Wallin.

Sexualitet och missbruk, 7 hp

Sexualitet och funktionshinder, 8 hp

Nya kunskaper och insikter finns således i sikte inför det nya året. Och nu har det alltså skapats möjlighet att efteranmäla sig till dessa kurser, så skynda dig ifall du är intresserad!

Men – så klart – innan dess bör lugnet lägga sig en stund. Hjärnan och kanske kroppen också ska få vila. Tack för detta år, kära bloggläsare och väl mött i mitten av januari igen!

En riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Sex frågor

Apropå Maj-Briht Bergström-Walans födelsedag igår, så berättar min sångarvän att han som liten läste KP där det fanns en spalt med Maj-Briht svarar på sex frågor. Det lät så tråkigt, så han brukade bläddra förbi det. När han han blev lite äldre och kom in i tonåren förstod han plötsligt att Maj-Briht svarade på sexfrågor!  Snabbt letade han fram alla gamla årgångar av KP och kastade sig nyfiket över frågorna, som nu fått en helt annan innebörd!

Imorgon ska mina masterstudenter också svara på sexfrågor;-) Det är examination på den kliniska kursen i sexologi, och studenterna ska både redovisa fältanknutna projektarbeten och skriftligt lämna in professionella avsiktsförklaringar där valda teorier och modeller kopplas till studentens egna yrkesroll och verksamhetsområde. Det blir säkert spännande läsning, för masterstudenterna är en grupp mycket kompetenta personer som redan arbetar som kuratorer, barnmorskor, psykologer, sjuksköterskor m.fl. och möter barn, unga och vuxna som behöver stöd i olika slags sexologiska frågor – allt från de mörka sidorna av sexualiteten med sexuella kränkningar och övergrepp till ungdomar i behov av preventivmedel och stöd i sitt begynnande vuxensexualliv till par som hamnat i negativa spiraler i sitt samliv där de ska pussla ihop barn, yrkesliv och egna behov.

Och när min sångarvän och jag inte diskuterar sex frågor, så övade vi vidare på H-mollmässan som vi ska framföra nästa höst. Visst svänger det…. !

 

Studenterna äger tekniken!

Förr var det lärosätet som ägde tekniken, påpekar forskaren Johan Lundin i senaste numret av Universitetsläraren (13/09), men nu är det studenterna som gör det. Alltfler tar med sig sina bärbara datorer till föreläsningssalen och antecknar direkt samtidigt som de är uppkopplade mot nätet. Uppgifter som läraren säger kan kollas direkt, eller kompletteras med liknande forskningsresultat.

I universitetens och högskolornas korridorer hörs ambiventa röster; visst ska vi hänga med i den senaste tekniken, men riskerar vi inte fusk, plagiat och mobbing på grund av detta?

Johan Lundin menar att utvecklingen inte går att hejda, men att universiteten måste bli bättre på att utbilda studenter i hur man använder  datorn för att söka kunskap på nätet. Nuförtiden behöver man inte nöja sig med kurslitteraturen eller sammanfattningar i kursböckerna, utan man kan via referenserna i artiklarna/böckerna söka sig vidare till mer litteratur, lyssna på kända forskares föreläsningar på nätet eller besöka deras hemsidor eller bloggar (!). Alltfler etablerade forskare skriver dessutom populärvetenskapliga artiklar som är lätta att söka efter och hitta.

Nu gäller det att universiteten börjar att förhålla sig till detta – på allvar. Vad blir konsekvenserna och vilka är de pedagogiska utmaningarna och möjligheterna, undrar Lundin?

Själv åker jag imorgon upp till Stockholm för att dels besöka Liber förlag och ha ett redaktionsmöte i arbetet med den tredje upplagan läroboken Sexologi, där jag är ny medredaktör, dels ha en populärvetenskaplig (!) föreläsning för personal vid särskolor, ungdomsmottagningar och gruppbostäder m.fl. på  Lafa ett samarbete med Stockholms stad: Kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar.

So well, nu är det bara att packa väskan igen  – going up the country…