Föregångarna

Läste i Universitetsläraren nr 14/2010 med intresse om nya boken ”Föregångarna” och beställer den direkt.  Elva kvinnor berättar om sina vägar till en professur. De tillhör alla den första generationen som började forska om kvinnors historia, organsisering, arbete, livsvillkor, hälsa, kroppar, yrkesliv etc. Förutom att boken innehåller livsberättelser, så är det också en bit samhällshistoria och forskarepok som beskrivs.

Men det är ingen enhetlig bild som framträder, enligt redaktörerna Christina Florin och Kirsti Niskanen. Vägarna till och i karriären visade sig variera stort; hälften uppger exempelvis att de upplevt motstånd på sin väg mot professuren. Den andra halvan beskriver antingen vägen på ett mer positivt sätt eller säger rakt ut att de valt att inte komma ihåg oförätter utan istället gått vidare.

Idag är 18 % av professorerna i Sverige kvinnor. Akademin ändrar man inte på i första taget, fortsätter redaktörerna. Sega strukturer sitter i väggarna och männen har 800 års försprång vid universiteterna…..

, ,

Vad är en profession?

Hur man definierar, beskriver och avgränsar en profession är en av de saker som jag nu läser in mig på teoretiskt utifrån mitt nya forskningsprojekt om professionaliseringen av sexologer.

Thomas Brante, som är professor vid Lunds universitet, menar bland annat att professioner är yrken som baserar sin verksamhet på vetenskaplig forskning. Numera är det ungefär 15-20% av arbetskraften som kan räknas till denna grupp och den ökar hela tiden. Nya professioner tillkommer genom processer som ofta handlar om samverkande faktorer – samhälleliga behov och yrkesgruppers behov.

Jag planerar nu intervjuer av yrkesverksamma sexologer för att bland annat höra hur de själva beskriver sitt arbetssätt och sin arbetssituation. Inom kort kommer ett informationsbrev att skickas ut samt läggas på aktuella hemsidor för att finna informanter. Projektet omfattas av Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer för forskningsstudiers utförande.  

Om du som läser detta själv arbetar professionellt som sexolog är du mycket välkommen att kontakta mig – gärna per e-post!

I början av nya forskningsprojekt så blandas inspirationen med mängder av frågor rörande genomförande, insamlande av material, val av teorier etc. Därför kan det inledningsvis också kännas rörigt på gränsen till frustrarande. Saker och ting tar längre tid än man trott, en del måste ändras, nya strategier läggas upp. Ja, det kan verkligen kännas som Winnerbäck sjunger – ”Jag får liksom ingen ordning på mitt liv”. Men det är väl det som också är bra och öppnar upp för nya möjligheter och nya resultat – så småningom!

 

Rätt till sexuell hälsa?

Ett av mina nya forskningsprojekt heter Rätt till sexuell hälsa? En pilotstudie om sexualkunskap och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Som bekant blev sexualkunskap obligatorisk i svenska skolan redan 1955, men fortfarande tycks den bristfällig i Gymnasiesärskolan och dessa elever har också sämre kunskaper om kroppen, sexualitet och relationer än andra.

De senaste dagarna har det varit artiklar i City Malmö/LUnd utifrån RFSU:s senaste rapport ”Dundermycket sexualundervisning”. Den visar att sexualkunskapen i svenska skolan är på tok för dålig, vilket förstås är oroande om särskolans undervisning är ännu sämre! Hur den fungerar beror ofta på en eldsjäl på skolan – någon som är särskilt engagerad i sex- och samlevnadsfrågor. RFSU föreslår bland annat att sexualundervisningen ska vara innehålla värderingsövningar, rollspel och mindre katederundervisning.

En förklaring till att gymnasiesärskolans undervisning är bristfällig handlar om att de nationella målen inte är anpassade utifrån varierande utvecklings-, mognads- och intellektuella nivåer. I böckerna Sexualitet och Integritet samt Hur gör man? har jag utvecklat modellen ASS – anpassd sex – och samlevnadsundervisning för unga med intellektuell funktionsnedsättning Det är bland annat denna modell jag ska granska och utveckla utifrån intervjuer med elever vid Gymnasiesärskolan i mitt nya forskningsprojekt.

Det är också viktigt att sätta in forskning om unga med intellektuell funktionsnedsättning och sexualiet i en kontext och här kommer bland annat Sven-Axel Månsson och min tidigare forskning om unga och pornografi till hjälp. Extra roligt är det att den nu har uppmärksammat i tidskriften Contemporary Sexuality!

Kul är det även att min son och hans band Marissa Burns Trey var i morgonradio igår – ännu roligare att de överhuvudtaget kom upp för en spelning för den tiden. Det är ju inte precis rockmusikers vanliga tid på dygnet för ös! Nu var det en akustisk spelning, som är riktigt fin att lyssna på även om de oftast låter mycket mer!

Bara några dagar kvar…

Så är jag på plats på min nya arbetsplats Centrum för professionsstudier (CPS), där jag ska forska om professionaliseringen av sexologer. Studien tar sin avstamp i den pågående processen av akademiseringen av ämnet sexologi vid Fakulteten för Hälsa och samhälle. Avsikten är att närmare undersöka relationer mellan professionsutbildning i sexologi och den professionella sexologiska yrkespraktiken.

Den 30 september – 1 oktober inbjuder Svenska nätverket för professionsforskning till konferens i Göteborg och då är det tänkt att vi ska presentera och diskutera våra olika forskningsprojekt. Ska bli spännande att komma in i ett delvis helt nytt sammanhang och ta ett steg tillbaka och studera den verksamhet som jag varit så tätt involverad i tidigare.

Sen är det förstås full rulle inför WAS firande av världsdagen för sexuell hälsa på lördag den 4 september! Runtom i världen pågår för fullt förberedelser och kartan över länder som är involverade blir allt mer blå (=deltagande)!

Dokumentationer över alla aktiviteter – samtal, föredrag, danser, gruppdiskussioner, paneldebatter – kommer sedan att läggas ut på WAS hemsida. Det är verkligen spännande att få möjlighet att medverka i detta pionjärprojekt. Alla är välkomna till firandet i Malmö som startar i aulan på Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola kl 10 med spännande föredrag under dagen och avslutas med samtal på stan mellan elever vid Humprehyskolan och allmänheten. Ingen föranmälan krävs och allt är gratis!

Så, låt än en gång Timbuktu och Simone ropa ut – ”vi drar till Malmö!” Varmt välkomna!

 

Nystart – slut på sommaren?!

Så var det dags att börja blogga igen efter ett långt sommaruppehåll! Vilken sommar och vilken värme vi haft! Vi har lärt känna vår nya hemstad och extra kul känns det förstås idag när Malmöfestivalen startar!

Även om jag fortfarande har semester pågår planeringen av det internationella pionjärarrangemanget World Sexual Health Day  i Malmö lördagen den 4 september för fullt tillsammans med Jack Lukkerz, RFSU Malmö. Syftet är att uppmärksamma och fira sexuell hälsa och sexuella rättigheter genom att uppmuntra till positiva förhållningssätt och erkännande av sexuell hälsa som en integrerad del av allmänhälsan. I år kommer aktiviteter att anordnas i 27 olika länder, vilka representerar 5 kontinenter, som på olika sätt firar glädjefylld sexualitet och uppmuntrar till positiva sexuella relationer och möten.

Programmet i Malmö är nu spikat och innehåller både föredrag av kompetenta forskare och kliniker i aulan på Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola och diskussioner på stan mellan elever från Humphreyskolan och allmänheten. Dessutom kommer spännande bokbord att presenteras i aulan, bland annat med tredje upplagan av läroboken Sexologi. 

Men innan dess spelar underbara Lasse Winnerbäck på söndag kväll på festivalen och vad kan man då mer begära av tillvaron? Snacka om att behålla sommarkänslan och musikkänslan med solen i ögonen!

Vårens highlights

Dags att summera våren nu när terminen närmar sig sitt slut och sommarledighet hägrar! Bäst och sämst? Roligast och jobbigast? Bäst är nog att fokusera vårens highlights!

I början av året var det nystart för pionjärprojektet om sexuellt risktagande bland unga som är intagna på statens ungdomshem. Doktorand Malin LIndroth började då sin SiS-Sex-Tour 2010 😉 och är fortfarande på vägarna i full fart med att samla in enkätsvar. Studien fortsätter med intervjuer av de unga till hösten.

Det här var också sista terminen för den första kullen masterstudenter i sexologi. För min del blev det kursansvar för tre kurser, vilket kanske var lite för mycket… Men det var också kul att följa dom ”to the bitter end!”;-) Professor Sven-Axel Månsson och jag firade förra veckan på restaurang med ett nöjt men kanske lite utmattat gäng efter uppsatsoppositionerna.

På en av kurserna ingick en konferens med undertecknad och fotograf Elisabeth Ohlson Wallin på temat Funktionshinder och Sexualitet. Så här glada var vi efteråt tillsammans med arrangören Region Skånes representant Hans Knutagård!

Efter mycket slit var även manuset för tredje upplagan Sexologi klar! Medredaktör P.O. LUndberg och jag hade slitit hårt under lång tid, men också haft mycket roligt och trevligt under arbetet med 54 författares bidrag till den tvärvetenskapliga antologin. Även han och jag ska fira så småningom på Riksstämman i Göteborg!

Precis så här i början av sommaren så startar jag ytterligare två forskningsprojekt, och flyttar dessutom till Centrum för professionsstudier vid Malmö högskola. Skönt med eget rum efter trångbodda år på Fakulteten för Hälsa och samhälle, men jag kommer sakna den vardagliga kontakten med mina kollegor där även om mina nya verkar toppen! Så därför har jag bokat in luncher och seminarier på HS redan nu, för att kunna få det bästa av två världar!:-)

Och på det personliga planet är det jättekul att min sons band Marissa Burns Trey har fått en spelning på Hultsfredsfestivalen bland annat. Så snart har vi mycket spännande att se fram emot i sommar!

Bloggande forskare

Snart är en avhandling klar som handlar om  bloggande forskare. Det är Sara Kjellberg som undersökt om och vad i så fall som forskarna använder sina bloggar till. Även om bloggfenomenet bredd ut sig kollossalt under de senare åren, så är det fortfarande relativt ovanligt med akademiska bloggar. Men andelen ökar hela tiden och Sara är övertygad om att fenomenet är här för att stanna.

Vilka är det då som bloggar? I Universitetsläraren 09/10 berättar Sara att det är alla sorters forskare, både doktorander och professorer, och inom alla discipliner; samhällsvetenskap, humaniora, naturkunskap, teknik och medicin. LIkaså är det alla åldrar.

Internationellt sett finns stora bloggportaler, t ex Scienceblog.com, som samlar bloggande forskare, men än så länge finns det inte i Sverige. Här får man istället själv hitta fram till exempelvis mina kollegor Mariah Larssons och Björn Johnssons bloggar.

Och varför bloggar man? De forskare som Sara intervjuat berättar att de tycker att bloggen gör det lätt att sprida inof och kunskap, samtidigt som man kan uttrycka sina åsikter. Man kan skriva på ett mer lättillgängligt sätt än i de traditionella vetenskapliga skrifterna och därför även känna sig lite friare när man går utanför de strikta akademiska strukturerna. Sist men inte minst så är bloggandet ett sätt att få kontakt med andra, både inom och utanför akademin.

För min del kan jag inte annat än hålla med. Bloggen är ett kul sätt att både samla en kunskapsbank med info på ett populärvetenskapligt sätt, men även att ge forskningen  ett ansikte och en ”personlig touch”. Jag tycker det är viktigt att sprida den glädje och lust som det innebär att ta reda på nya saker, att ha privilegiet att reflektera och formulera sig i skrift och få feedback på det från andra. Kanske kan den lusten även entusiasmera andra till att söka sig till forskningen?

Den här låten tillägnar jag nu min doktorand Malin som är ute på vägarna igen, på jakt efter datamaterial som kan användas till nya kunskaper om sexuellt risktagande bland ungdomar som är tvångsomhändertagna.

Porto, påven och portvin

På tisdagen lyssnade jag på ett spännande seminarium på EFS-konferensen om sexuella rättigheter som Rosemary Coates, WAS ordförande, inledde och som beskrev hur dessa hör tätt ihop med mänskliga rättigheter. Så är också WHO en viktig samarbetspartner i arbetet med WAS.

Sen blev det äntligen lite uppehåll med regnandet och  Lars-Gösta Dahlöf, docent vid Göteborgs universitet och bland annat nominerad till Kunskapspriset för sina insatser i sexologi, och jag passade på att ta en turistbuss runt i stan under några timmars uppehåll vädermässigt. Överallt hängde banderoller: BEM VINDO Papa Bento XVI – som påminde om det förestående besöket i Portugal av påven.

Under konferensen har vi i WAS styrelsen parallellt arbetat med att formulera ett ”statement” till påven, där vi markerar avstånd till de sexuella övergrepp som skett inom kyrkan och även gällande negativa uttalanden om homosexuella. Mycket kan som svensk kännas som självklara avståndstaganden, men själva formuleringarna har tagit lång tid då det är många länder som ska enas och flera av dessa dessutom är katolska. Det är lätt för oss som åker därifrån till en annan religiös verklighet att uttala oss hårdnackat.

Att det är speciellt att verka i internationella styrelsearbeten kan även vår svenska representant i EFS intyga. Birgitta Hulter har i många år gjort ett gott arbete, men det tar också tid att få kulturkompetens och kunna bemöta, diskutera och arbeta mot gemensamma mål med människor från olika kulturer, skilda kön och åldrar förutom den tvärvetenskapliga och professionella mångfald som också alltid finns inom sexologin.

På kvällen var det galadinner och vi var på Taylor’s Cellar och fick först en guidning i en av de berömda portvinskällare som Porto är kända för. Därefter god middag, trevligt sällskap och sen fotografering på terassen med utsikt över den magiska hamnstaden med de vackra broarna och terakottafärgade gamla byggnaderna. Solen glittrade i Douro River, precis som Osmo Kontulas guldmedalj! Hit skulle jag vilja återkomma – på semester och i solsken!

Medaljer och prestationer

Igår invigdes EFS konferensen officiellt och bland annat presenterades vilka som fått 2010 års guldmedaljer för livslånga prestationer inom sexologin; F. Allen Gomes (Portugal), Z. Zukerman (Israel) och den i norden så välkände Osmo Kontula (Finland) var årets medaljörer.

Förutom engagerade inledningstal från bland annat årets EFS värd Pedro Nobre, tillika medlem i Scientifi Committee som jag sitter i, spelades portugisisk melankolisk musik. Senare på kvällen åkte WAS styrelsen tillsammans med den portugisiska sexologiföreningen buss till en restaurang nära havet och blev sent på kvällen bjudna på en fantastisk middag – då var vi från norra Europa rejält hungriga!

Idag har min vän och kollega docent Kristian Daneback, Göteborgs universitet, föreläst om internet och beskrivit hur lite forskning det finns som visar på alla de mörka sidor som media älskar att skriva om när det gäller nätet och sexualitet, och hur mycket det finns som visar på positiva erfarenheter av kärlek och sexualitet i cyberspace. Det här är något som även många forskare ställer sig tveksamma till, och kanske också är provoverande av.

Så, nu en liten paus och sen återigen intressanta mellandiskussioner med Erick Janssen från Kinseyinstitutet, Aleksandar Stulhofer från Kroatien, Bente Traen från Tromsö, Elsa och Esben Esther från Grimstad och förstås käre Lars-Gösta Dahlöf från Göteborg och många, många andra!

Ankomst Porto

Så kom jag hit till slut ändå; har precis registrerat mig till den 10th Congress of the European federaton of Sexology. Efter en flygtur – lite längre än jag trodde, och något försenad kanske pga vulkanmoln (även om de svenska nyheterna verkade veta mer om det, än vi som satt i planen) – med trevligt resesällskap men också med onda öron av lufttrycket, så landade vi till slut i hamnstaden Porto i Portugal tidigt i går kväll. Jag gick och la mig tidigt för att kurera mig och då jag även visste att ett tidigt morgonmöte var inplanerat med Scientific Committee.

Regnet har lättat och solen skiner, även om värmen är som en vanlig svensk sommardag – dvs rätt svag. Mötet gick bra och vi har diskuterat mål och visioner med vår grupp, förutom de uppgifter som ingår i vårt uppdrag i världsstyrelsen. Dessa innebär till stor del granskande av abstracts inför internationella konferenser och därmed också försäkran om hög vetenskaplig nivå.

Redan nu har jag träffat en intressant kontakt i Professor Erwin J Haeberle, som berättat om hans världsomspännande webb sajt med kurser och bibliotek i sexologi. Gå gärna in på Archive for Sexology och bli imponerad!

Efter en god laxsmörgås till lunch ska jag nu skynda mig till nästa möte, som rör planeringen av Sexual Health Day 4 september och därefter styrelsemötet i WAS. Sen blir det öppningsceremoni och midddag med den portugisiska sexologiföreningen. Ja, det gäller att ta lite näsdroppar och alvedon emellan men jag känner redan hur krafterna börjar återvända. Det är kul att träffa kollegor, som man känt nu i mer än tjugo år – nästan som en familjeträff! Men som tur är kommer det varje år lite nytt blod också – annars hade sexologin riskerat att stagnera.