Vad hände 2.0?

Så närmar sig 2014 sitt slut. Det har varit ett omtumlande, krävande och också roligt år. Den nya centrumbildningen i sexologi, CSS, startade i januari och som dess första föreståndare så har det varit en uppbyggnadsfas som tagit mycket energi men också gett otroligt mycket tillbaka. Tillsammans med fantastiska forskare, medarbetare i staben och i styrgruppen har verksamheten på bara ett enda år tagit stora kliv framåt och synliggjorts genom spännande föredragshållare i CSS seminarieserie, intressanta konferenser, angelägna forskningsprojekt som beviljats medel och inte minst ett flertal publikationer.

CSS har även haft en gästdoktorand under hösten, Soraya Calvo Gonzales, och nästa år ser vi fram emot att ta emot professor Aleksandar Stulhofer från Kroatien och docent Farideh Farahani från Iran. Dessutom har vi besökt CENESEX på Kuba och startat en diskussion kring samarbete gällande masterutbildning i sexologi och forskningsprojekt gällande bland annat sexualundervisning och transsexualitet. Vid besöket nämnde Mariela Castro möjligheten att lägga till ett h i slutet på beteckningen hbtq-personer – allt för att visa på vikten av inkludering av allas sexualitet. Det här påmindes jag om nu när Språkrådets nyordslista publicerades och där ordet cis-person finns med. Cis betyder ”på samma sida” och trans ”på andra sidan” och får  en politiskt laddning i detta samspel då det förhöjer normaliteten hos den som är transperson, enligt Språkrådet. ”Även om viljan att vara öppen för hbtq-peroner i vården blivit bättre då förutsätts du ofta vara hetero och cis-person”, fortsätter SR.

Nationellt har Sveriges lagstiftning  om fri abort fyllt 40 år under 2014. Det är en viktig del av de sexualpolitiska förändringar som medverkat till det välfärdssamhälle som vi lever i idag. Men under året har också en debatt pågått som påminner om komplexiteten och de känslor som abort väcker. Runtom i världen lever dock fortfarande många kvinnor med rädsla för oönskade graviditeter och med sviter av illegala aborter.

Glädjande nog fick vi just i dagarna beskedet om att riktlinjerna som vi arbetat med i WHO gälland Sexuality Counselling Guidelines just blivit godkända och ska lanseras nästa år – återkommer med detaljer kring detta!

Ja, nu gäller att fortsätta pusta ut och samla kraft inför nya utmaningar 2015! Tack alla som bidragit till ett framgångsrikt år!