Milstolpar, mål och mående

Det närmar sig avslut på höstterminen och på år 2013. Ett omvälvande år på många sätt, både yrkesmässigt och personligt. Nya positioner på jobbet innebär nya utmaningar, som kan påverka delar av en själv på sätt som man inte kunde föreställa sig. Att ansökan om att bli befordrad eller söka en högre tjänst kräver ju både mod och självförtroende, även om man kanske blivit uppmuntrad av andra. Den akademiska världen som många gånger innebär tålmodigt enträget arbete i ensamhet kan också väcka mycket tvivel på den egna förmågan. Men den kan också erbjuda stimulerande och utvecklande arbete som kan utföras på ett flexibelt och fritt sätt – om man håller sig inom vissa strukturer.

Nyligen har min första doktorand tagit sin doktorsexamen, och det är också en milstolpe. För tio år sedan disputerade jag själv och nu fick jag närvara vid Malin Lindroths eldprov! Det är ett akademiskt kritiskt granskande samtal som ska genomföras inför publik med en utvald expert på området. Under denna tid sitter dessutom en betygsnämnd och granskar hur väl doktoranden kan svara för sig och hur väl han eller hon ödmjukt kan ta emot kritik och kanske även erkänna att man inte vet eller kan svara! Var och en kan nog föreställa sig hur utmanande denna situation kan upplevas.

För ett par veckor sedan blev jag utnämnd till föreståndare för Malmö högskolas satsning på en ny centrumbildning i sexologi. Det är förstås en mycket utmanande uppgift, då det inte finns några upptrampade stigar att gå på. Här gäller det att sätta en ny verksamhet i rullning tillsammans med kompetenta personer från olika fakulteter och lärosäten både nationellt och internationellt. Jag kommer efterhand att lägga ut information även här på bloggen om spännande seminarier, forskningsprojekt, konferenser m.m. där Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, CSS, är huvud- eller medarrangör.

Jag kan alltså se tillbaka på ett år där jag även blev professor i maj, och invald i WAS igen nu som Associate Secretary för Europa. Samtidigt blir det tydligt att ju högre positioner inte alls med någon automatik betyder bättre mående. Snarare kan det bli ännu svårare att avgränsa sig, släppa tankarna på jobbet och att fullt ut tillåta sig att koppla av och bara njuta av helt andra saker. Men just det ska jag försöka göra de närmaste veckorna – och det ska bli alldeles, alldeles underbart…. ! Och om det är någon som vill ha julklappstips, så finns de förstås i läsbar form;-)

Så, kärlek till alla och en riktigt god jul!