Your Love. Your Life.

Så heter MTV:s internationella kampanj Staying alive, som handlar om sexualkunskap för en ny generation unga! Idag medverkar jag i en expertpanel under 21th Congress of World Association for Sexual Health i Porto Alegre, där vi ska diskutera global sexuell hälsa bland unga och hur kunskap kan förmedlas på ett nytt sätt, genom att inkludera ungdomar runtom i världen. Först blir det en unik förhandsvisning av en dokumentär gjord av och med unga ”My sex life and everyone else’s”. Efter paneldiskussionen, som består av moderator och president i WAS, Kevan Wylie, ny medlem i världsstyrelsen och tidigare i ungdomsstyrelsen Antón Castellanos Usigli, grundaren och koordinator av Program of Studies i Sexuality i Brasilien Carmito Abdo samt co-founder av ”Let’s Talk about Sex Foundation…” Katarzyna (Kathy) Peichert, samt undertecknad.

Under dessa regniga dagar i Brasilien har det varit ett intensivt schema inomhus – tur att inte solen och några vackra vyer har konkurrerat och distraherat oss!;-) Tidiga mornar och sena kvällar är fyllda av egna och andras presentationer, sammanträden och gruppmöten. Däremellan förstås nätverkande med gamla och nya kollegor och vänner runtom i världen. Återigen har jag fått bekräftat hur sexologin nästan blir som en andra familj, och hur viktigt det är att få denna påfyllnad när vardagen hemma annars för många består av känslor av ensamhet och utanförskap. Och sällan är dessa fantastiska personer profeter i sina egna hemstäder!

Förutom att presentera min forskning om sexologi som profession och sexualkunskap i Sverige genom tiderna, så har jag även fått äran att ta emot WAS guldmedalj och hålla tacktal å docent Lars-Gösta Dahlöfs vägnar. Det var med stor sorg jag mottog beskedet att hans hustru blivit allvarligt sjuk och att han därför själv inte kunde komma och motta det prestigefyllda priset. När jag nu under tidig morgon fått beskedet att även han själv har skadats olyckligt och hamnat på sjukhus känns det dubbelt tråkigt. Måtte nu allt vända för dem båda!

Sent i går kväll blev valet av WAS nya styrelse klar! Enligt stadgarna är det 19 platser som ska fyllas i Advisory Committee, AC, förutom den executiva styrelsen, EC, som bland annat består av nuvarande och två föregående presidenter, samt kassör/sekreterare. Inom AC ska därtill fyra Associate Secretaries väljas och där blev jag vald som representant för Europa. I min nya roll ska jag nu än mer aktivt arbeta för att stödja EC utifrån min sexologiska kompetens och kulturella bakgrund. Jag berättar mer när jag har lärt mig uppdraget bättre!

 

 

Working 9 2 5?

Nja, så ser inte direkt mitt liv ut! Mycket som händer kräver ett engagemang utöver en vanlig arbetstid, men det gäller förstås att vara lite rädd om sig själv också just därför. Under en snuvig och hes vecka har det hänt massor; vi har firat Världsdagen för sexuell hälsa 4 september för fjärde året i rad här i Malmö och för tredje året i Stockholm! Temat sexuella rättigheter blev mycket bra, och de spännande föredragen varvades med möjligheter att ”Picture yourself owning your sexual rights”.

Dessutom startade Kull 5 på masterprogrammet i sexologi! Nu är det sex år sedan den första kullen startade och det har verkligen varit en fantastisk utveckling under dessa år. Från att det från början bara var Sven-Axel Månsson och jag är vi nu ett lärarlag bestående av kompetenta forskare och kliniker på cirka 12 personer! Därtill är det många fd masterstudenter som fortsätter hålla kontakt med varandra, arbeta professionellt med sexologiska frågor på fältet och några som numera är doktorander. En av mina doktorander ska disputera i december på en avhandling om unga som vistas på statens särskilda ungdomshem och sexuell hälsa. På Professionspanelen, som numera är en del av introduktionen för nya masterstudenter, var vi flera som presenterade olika karriärsvägar inom sexologin – allt från informatör och rådgivare inom RFSU, sexualterapeut vid klinisk mottagning, ansvarig för den sexuella hälsan inom onkologi, forskarstuderande inom vårt forskningsprogram Kön, sexualitet och socialt arbete till professor i sexologi!;-)

Ytterligare breddning av sexologin kan man säga att det blir senare idag, då jag ska opponera på Kristina Areskoug Josefssons doktorsavhandling som handlar om sexuell hälsa och rhematoid artrit, dvs ledgångsreumatism, vid avdelningen för sjukgymnastik, Lunds universitet. Här betonas vikten av att uppmärksamma och inkludera den sexuella hälsan inom vården, och att även se sjukgymnastens viktiga roll förminskning av smärta, ökad rörlighe, tkroppskännedom och välbefinnande som i sin tur kan leda till ökad sexuell hälsa.

Nästa vecka är det dags att packa väskan igen. Nu bär det av till Brasilien och världskonferensen för sexuell hälsa. Programmet är späckat av intressanta föredrag och seminarium. För egen del ska jag presentera och diskutera svensk sexualundervisning i ett globalt perspektiv och återigen beskriva utvecklingen av akademiseringen av sexologi i Sverige. Dessutom ska jag vara med i ett interaktivt symposium som arrangeras av The MTV Staying Alive Foundation: Your Love. Your life. Sex education for a new generation. Det kommer att filmas och läggas ut, så jag återkommer och berättar hur det gick! Ett hedersamt, men lite sorgligt uppdrag, är att ta emot årets guld medalj och hålla tacktalet å docent Lars-Gösta Dahlöfs vägnar. Tyvärr kan han av personliga skäl inte åka och själv vara på plats i denna ärofyllda stund. Jag ska göra mitt allra bästa för hans skull och allt det han gjort för sexologin i Sverige allmänt sett, och sexologin vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, specifikt!

Till dess är det väl läge för lite lämplig musik!;-)