Det var temat på den idékonferens som arrangerats av projeket Egen växtkraft genom Handikappförbudnen, Barnombudsmannen och Folke Bernadotte Stiftelsen med stöd av Arvsfonden, Jerringfonden och Socialdepartementet. Konferensen fokuserar hur barn och ungdomar med funktionsnedsättningar kan få mer att säga till om i sina liv. Ofta har man ett stort antal professionella  omkring sig i vardagslivet, och det är förstås viktigt att man själv påverka stödet man är i behov av.

Konferensen bjöd på ett spännande och rikt program med föreläsningar, seminarier, workshops, utställningar, paneldiskussioner osv. Mycket filmades och kommer att vara tillgängligt på webben inom kort – gå gärna in och se!

För egen del blev det mest fokus på de två seminarier jag själv höll i och som beskrev hur unga med intellektuella funktionsnedsättningar är delaktiga i forskning om sexualkunskap i särskolan. Vad vet man, och vad vill man veta? VIlka ska förmedla kunskapen, och på vilka sätt? Det är några frågor som hittills 16 elever i åldern 16-21 år fått svara på i intervjuer och förhoppningsvis kommer  resultaten från pilotstudien att utmynna i en granskning av den modell som jag skrev om i boken Sexualitet och Integritet för femton år sedan och som nu heter Hur gör man?

Här presenterar Eva Nordmark, ordförande i Folke Bernadotte Stiftelsen tillika forskningsledare i Forskningsplattformen Handikappvetenskap, inriktning habilitiering, mig inför seminariet ”Så att man inte går och gör fel”. Det är också Forskningsplattformen som finansierat pilotstudien.

Jag passar också på att berätta hur min forskning hela tiden handlat om att ge röst åt unga med IF, vilket fortfarande är relativt ovanligt då intervjuer har en del inbyggda svårigheter. Men dessa får ses som utmaningar, och det är då forskarens roll att bli vara lyhörd, flexibel och fantasifull i sitt sätt att intervjua. Här visar jag min doktorsavhandling Får jag lov, vars titel både syftar på de dansobservationer som studien byggde på och på resultaten som visar omgivningens betydelse för de ungas förutsättningar för kärlek och sexualitet.

Ett sätt att nå ut med forskningsresultat till den målgrupp det gäller är att skriva skönlitterära berättelser. Boken Drömmen om Danskungen är faktiskt min avhandling ”light”, och efter att jag fick den utgiven genom en anonym manustävling på LL-förlaget så fick jag blodad tand och har även gett ut en serie om Emma  på Argument förlag.

Tänk, innan man åker iväg och uppfyller högskolans sk tredje uppgift kan man ibland känna sig stressad och trött och undra – hinner jag med tanke på alla deadlines och akademiska vardagliga måsten? Men sen när man kommer ut och träffar personal, anhöriga och ungdomar med och utan funktionsnedsättningar blir man påfylld, glad och entusiastisk! Det är ju detta som är mitt liv! Balansen mellan det ensamma skrivandet och diskussioner med andra – både forskare, studenter och allmänhet!

Foto: Fia Hjulström

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *