Människovärde, integritet och sexualitet

Allt tycktes höra ihop denna andra förmiddag på årets Intradagar, då jag skulle medverka tillsammans med Iren Åhlund, Monica Björkman och Björn Ranelid.

Föräldraskap talade Iren om utifrån sin studie om pappor med utvecklingsstörning – ett ämne som jag hittills knappt läst något om. Jag ska med stort intresse läsa uppsatsen, som jag fick i handen efteråt av Iren! Dessutom blev jag imponerad av att hon skrivit en lättläst version, som kan läsas av bland annat just den målgrupp hon skriver om!

Sen var det omsorgsöverläkaren Monica Björkmans tur att tala om döden och om hur man kan förstå och uppleva den när man har en intellektuell funktionsnedsättning. Frågan är om någon av oss egentligen kan förstå detta; som de säger i Värmland: ”Evigheten – det är långt dä´!”

Sen hade jag förmånen att återigen föreläsa på Intradagarna och jag poängterade bland annat de perspektiv som följt mig i forskningen om kärlek och sexualitet bland unga med intellektuella funktionsnedsättningar:

  • samspelsperspektiv
  • on/off stage – privat/offentlig
  • normkritiskt perspektiv
  • delaktighet – lyssna på dem det gäller

Det som är fantastiskt med dessa dagar och liknande konferenser är mötet med alla engagerade och motiverade människor som arbetar med barn, unga och vuxna med IF! Intresset för att läsa sig mer, nytt och skifta perspektiv är stort!

Därefter kom Björn Ranelid och slog knock-out på oss alla! Han talade om människovärde, moral och etik utifrån sina böcker och egna erfarenheter, men också med hjälp av fiktiva inbjudna gäster om ordets makt och möjligheter. ”Om alla kvinnor sa nej till mannens säd idag, skulle mänskligheten vara utdöende om 60 år” var ett av många citat och finurliga ordvändningar som han använde sig av. Ja, det var ett möte med en mycket speciell man, som inte lämnade någon oberörd!

För egen del var det även fantastiskt kul att återigen träffa Karl Grunewald, Hans Hallerfors, Roger Blomqvist, Tuula Augustsson, Cecilia Olsson m.fl. engagerade i FUB, Intra, Ala forskningsstiftelse m.m.

Fler bilder kommer så småningom! Till dess, ny musik från Lady Gaga som vi nu ska öva på i Gabriels kör! On the edge of Glory passar faktiskt till känslan som ibland kan infinna sig när man föreläst för fyrahundra människor och det känns som att man åtminstone kunna nå några av dem….

l

Föreläsning sexualkunskap i särskolan

Det är många som inte hittar fram till länken där jag föreläser på idékonferensen i Stockholm förra veckan om pilotstudien om sexualkunskap i särskolan. Temat var Lyssna på oss! och därför passade det bra att presentera studien där unga med intellektuella funktionsnedsättningar intervjuats om sina erfarenheter och synpubnkter på ämnet. Det är seminarium J Forskning för och tillsammans med unga med intellektuella funktionsnedsättningar.

Idag är det dags att packa väskan igen för att åka till Stockholm. Denna gång till 2011 års Intradagar. Nu är det storföreläsning som gäller och temat är återigen kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Det brukar vara stor uppslutning och många spännande föredrag. Den här gången kommer Björn Ranelid efter mig och föreläser till människovärdets försvar.

Men alldeles strax ska jag intervjuas i P1:s Tendens om unga och pornografi. För några år sedan genomförde Sven-Axel Månsson och jag en studie som vi skrev om i boken ”Sex överallt, typ?!” där vi bland annat beskriver det pornografiska scriptet, som i växande grad kommit att utgöra en referensram och en beteendekod för unga människors sexualitet. Det innebär en kod som mer eller mindre explicit föreskriver vad man ska göra sexuellt, vad man ska tända på och hur man ska se ut för att vara sexuellt begärlig.

Det temat kommer jag att fördjupa mig i de närmaste två veckorna då jag ska förbereda mig för att vara opponent på en avhandling i Uppsala på temat unga och pornografi. En opponent ska kritiskt granska en doktorands arbete i ett akademiskt samtal då denne får möjlighet att försvara sin avhandling. Detta ses som det främsta uttrycket för vetenskapssamhällets egen kvalitetskontroll av nya resultat, och därefter ges ett betyg och doktoranden kan antingen ansökan om en licentiat- eller doktorsexamen beroende på grad.

Till sist, så har det varit terminsstart i kören med Gabriel Forss. Kanske kan man bara hålla med Moniker när han sjunger Oh, my god what a wonderful surprise med tanke på beskedet om nya forskningsmedel förra veckan. Snart börjar planeringen inför nästa steg av studien om sexualkunskap i särskolan och det ska verkligen  bli jättekul!

Positiv respons!

Nyligen fick jag ett muntligt positivt besked på en forskningsansökan som rör ett tilltänkt doktorandprojekt! Det är faktiskt nästan roligare att få finansiering till andra än till sig själv numera. Jag vet ju hur många som så gärna vill forska och ta en examen, och även hur få möjligheter som ges. Antingen kan man söka de fåtal doktorandtjänster som någon gång då och då utlyses, och granskas och bedömas i konkurrens med andra sökande. Eller så kan man söka externa medel för ett projekt, men för att komma ifråga måste man nästan ha forskat för att få forska! Och utan finansiering ingen doktorandplats.

Ibland kan det kännas som ett Moment 22 – vilka duktiga forskare missar vi i akademin med dessa uttagningsförfaranden? Kanske finns det vissa som funderat på att ”gifta sig rikt”;-) eller försöka forska på sin fritid, men dessa sk skuggdoktorander kommer oftast utanför en rad viktiga aktiviteter förutom de fackliga aspekterna.

I vilket fall, idag kan jag glädjas åt att åtminstone en person som jag vet har längtat länge efter att få forska snart kommer att få sin dröm uppfylld. Och då vaknar han kanske till en dröm som inte bara är en dans på rosor, men som å andra sidan är alldeles, alldeles underbar emellanåt när man känner stimulans efter att ha genomfört spännande intervjuer, nyfikenhet inför vilka resultat sifforna man matar in ska visa (ja, det är faktiskt kul ibland även med statistik!) och en härlig känsla när manus till en artikel eller bok är inlämnad. Och uppmuntrande när man föreläst och berättat om sina resultat för en intresserad grupp åhörare, vare sig de är forskare, studenter eller tillhör det sk fältet!

Jo, J, det blir kul detta!:-) Jag återkommer med mer detaljer så fort jag vet och kan! Fast ibland kan man undra vad man gett sig in i för värld också….

”Lyssna på oss!”

Det var temat på den idékonferens som arrangerats av projeket Egen växtkraft genom Handikappförbudnen, Barnombudsmannen och Folke Bernadotte Stiftelsen med stöd av Arvsfonden, Jerringfonden och Socialdepartementet. Konferensen fokuserar hur barn och ungdomar med funktionsnedsättningar kan få mer att säga till om i sina liv. Ofta har man ett stort antal professionella  omkring sig i vardagslivet, och det är förstås viktigt att man själv påverka stödet man är i behov av.

Konferensen bjöd på ett spännande och rikt program med föreläsningar, seminarier, workshops, utställningar, paneldiskussioner osv. Mycket filmades och kommer att vara tillgängligt på webben inom kort – gå gärna in och se!

För egen del blev det mest fokus på de två seminarier jag själv höll i och som beskrev hur unga med intellektuella funktionsnedsättningar är delaktiga i forskning om sexualkunskap i särskolan. Vad vet man, och vad vill man veta? VIlka ska förmedla kunskapen, och på vilka sätt? Det är några frågor som hittills 16 elever i åldern 16-21 år fått svara på i intervjuer och förhoppningsvis kommer  resultaten från pilotstudien att utmynna i en granskning av den modell som jag skrev om i boken Sexualitet och Integritet för femton år sedan och som nu heter Hur gör man?

Här presenterar Eva Nordmark, ordförande i Folke Bernadotte Stiftelsen tillika forskningsledare i Forskningsplattformen Handikappvetenskap, inriktning habilitiering, mig inför seminariet ”Så att man inte går och gör fel”. Det är också Forskningsplattformen som finansierat pilotstudien.

Jag passar också på att berätta hur min forskning hela tiden handlat om att ge röst åt unga med IF, vilket fortfarande är relativt ovanligt då intervjuer har en del inbyggda svårigheter. Men dessa får ses som utmaningar, och det är då forskarens roll att bli vara lyhörd, flexibel och fantasifull i sitt sätt att intervjua. Här visar jag min doktorsavhandling Får jag lov, vars titel både syftar på de dansobservationer som studien byggde på och på resultaten som visar omgivningens betydelse för de ungas förutsättningar för kärlek och sexualitet.

Ett sätt att nå ut med forskningsresultat till den målgrupp det gäller är att skriva skönlitterära berättelser. Boken Drömmen om Danskungen är faktiskt min avhandling ”light”, och efter att jag fick den utgiven genom en anonym manustävling på LL-förlaget så fick jag blodad tand och har även gett ut en serie om Emma  på Argument förlag.

Tänk, innan man åker iväg och uppfyller högskolans sk tredje uppgift kan man ibland känna sig stressad och trött och undra – hinner jag med tanke på alla deadlines och akademiska vardagliga måsten? Men sen när man kommer ut och träffar personal, anhöriga och ungdomar med och utan funktionsnedsättningar blir man påfylld, glad och entusiastisk! Det är ju detta som är mitt liv! Balansen mellan det ensamma skrivandet och diskussioner med andra – både forskare, studenter och allmänhet!

Foto: Fia Hjulström

Årets World Sexual Health Day är i hamn!

Så kan alla som engagerat sig i årets firande av World Sexual Health Day pusta ut! Tack till alla medverkande både i Malmö och i Stockholm, som hade sitt första arrangemang i år!

Naturens krafter var lite emot oss som ville locka folk inomhus; solen sken som aldrig förr denna sommar. Trots det kom cirka 25-30 personer till Stadsbiblioteket i Malmö!

Dessutom inträffade det som inte får hända – totalstopp för tåg över Öresundsbron pga olycka, gjorde att inbjudne föreläsaren och forskaren Niels Ulrik Sörensen snällt fick stanna i Danmark. Jag gjorde mig bästa för att likna honom och berättade om en studie om unga och pornografi som ingick i det nordiska forskningsprojekt där N-U och jag träffades för några år sedan.

Från ett annat danskt gäng, som hade klarat sig över bron tack vare att de körde bil, ställde sig barnmorskan och sexologen Inge-Lise Bielecki spontant upp och berättade om sin verksamhet på Köpenhamns privatsjukhus och försvarade på så vis den danska flaggan!

I övrigt löpte programmet på som planerat; jag berättade om WAS och WSHD och även om årets tema rörande ungdomar och sexuell hälsa. Jag poängterade också hur olika aspekter av området som fokuseras beroende på var vi bor i världen och skillnader i kulturell och samhällelig syn på sexualiteten. Allt från tvångsgifte, omskärelse och hedersrelaterat våld till rätten till sexualkunskap och preventivmedel med mera, med mera…  Därför är det inte alltid så självklart lätt att komma överens i den världsstyrelse där jag sitter – vi är både väldigt lika och olika på samma gång!

En åhörare, som inte tillhörde ”den sexologiska familjen”, kommenterade också efteråt att breden som togs upp gällande sexuell hälsa denna dag var behållningen och gjorde att han fick upp ögonen för ämnet som mycket mer omfattande än han tänkt sig innan.

Ronny Tikkanen, universitetslektor från Göteborgs universitet tillika min fd doktorandkollega, berättade engagerat om UngKAB09 studien med bravur trots nästan två månaders semester från allt vad både föreläsande och forskande heter!

Malin Lindroth, doktorand Malmö högskola, presenterade en annan studie med anknytning till UngKAB; nämligen om tvångsomhändertagna ungas sexuella hälsa. Utifrån samma enkät framkom stora skillnader jämfört med övriga unga i Sverige, och nu hoppas Malin på att fortsätta sin forskning och kunna utveckla en relevant målgruppsanpassad sexualundervisningsmodell.

Emma Skarpåt och Åse Werner presenterade sig som medlemmar i den nya kommiteen Youth Initiative WAS, som också är en del av WAS satsning på unga i år. De tog bland annat upp frågan om vilka som egentligen räknas som unga, då de själva båda är i trettioårsåldern, men konstaterade också att det inte är lätt att både uppfylla ungdomskravet och att ha hunnit få den kompetens som krävs för uppdraget.

Ja, så närmare sig eftermiddagen sitt slut. Förhoppningsvis kunde både gamla och nya kontakter skapas och upprätthållas, och dessutom kanske dagen gav idéer inför nästa års firande? Ännu vet vi inte vilket tema som ska fokuseras, men vi kan vara säkra på att ämnet generellt sett är lika aktuellt då – på gott och ont!

Medlemmar i sexologifamiljen träffas igen!

Sverige möter Danmark i het diskussion

Bokbord med forskning och skönlitteratur som rör unga, kärlek och sexualitet


Emma tackar mig, efter att jag tackat de andra medverkande;.)

Och till sist ett stort tack till Stadsbiblioteket och Malmö högskola som sponsrat denna dag genom att upplåta sina lokaler och datautrustning, annonsera evenemanget samt bidra med den fina presentboken By the Sea med vackra bilder och cd med Malmö Akademiska kör och orkester!

Foto: Michael Mårtenson

, ,